Repository logo
 

ΑΣΩΤΟΣ

Title in english

ASOTOS

View or Download Files

Embargo lift

Type

Πτυχιακή εργασία
Graduation Project

Date

2023-09-30

Examining Committee

Studio Director

Σπηλιόπουλος, Μάριος

Academic Institution

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts

Department

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts

Category

Ζωγραφική
Εγκατάσταση
Άλλο

Master of Arts Program

Keywords in english

Self-referential, Experience, Narration, Memory

Abstract

Η κεντρική ιδέα της δουλειάς μου είναι η αφήγηση και διερεύνηση προσωπικών βιωμάτων και καταστάσεων που με διαμόρφωσαν. Μέσα από την προσθήκη σχολίων από το περιβάλλον, προσπαθώ να αναπαραγάγω προβληματισμούς, σκηνές και ατόφιες εικόνες από παιδικές ή πιο πρόσφατες μνήμες. Στο τέλος, ο θεατής θα πρέπει να νιώσει σαν μάρτυρας μιας χαώδους κατάστασης, την οποία θα κληθεί να διερευνήσει. Η ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών έργων αποτελεί τον πυρήνα της δουλειάς μου. Άλλοτε χρησιμοποιώ βίντεο, άλλοτε ζωγραφικά έργα και άλλοτε γλυπτά, δημιουργώντας έναν εικαστικό χώρο που αφηγείται την προσωπική μου ιστορία. Κάθε στοιχείο του έργου μου λειτουργεί ως κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ, που ο θεατής καλείται να συναρμολογήσει. Σκοπός μου είναι να προκαλέσω τον θεατή να σκεφτεί και να αναρωτηθεί για τις δικές του εμπειρίες και αναμνήσεις, συνδέοντας τις με αυτές που παρουσιάζω. Η δημιουργία ενός τέτοιου πολυδιάστατου εικαστικού τοπίου επιτρέπει την πολυπρισματική προσέγγιση των θεμάτων, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το προσωπικό και το συλλογικό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιδιώκω να προσφέρω μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα προσωπική και οικουμενική.

Abstract in english

The central idea of my work is the narration and exploration of personal experiences and situations that have shaped me. By adding comments from the environment, I try to reproduce concerns, scenes, and unaltered images from childhood or more recent memories. In the end, the viewer should feel like a witness to a chaotic situation that they are called upon to investigate. The integration of many different works forms the core of my work. Sometimes I use video, other times paintings, and other times sculptures, creating an artistic space that narrates my personal story. Each element of my work functions as a piece of a larger puzzle that the viewer is invited to assemble. My goal is to provoke the viewer to think and reflect on their own experiences and memories, connecting them with those I present. Creating such a multi-dimensional artistic landscape allows for a multifaceted approach to the themes, enhancing the connection between past and present, personal and collective. Through this process, I aim to offer an experience that is both personal and universal.

Description

Creative Commons License

Attribution-NoDerivatives 4.0 International

Creative Commons License URL

Brief Bio

O Nάθενας Γιώργος είναι γεννημένος το 1998 με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης Σπούδασε στο εικαστικό τμήμα της Ανώτατης Σχολής Κάλων Τεχνών (2017-2023) υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μάριου Σπηλιοπούλου. Από το 2016 έχει συμμετάσχει σε πλήθος από ομαδικές εκθέσεις, projects, και workshops πρόκειται για ένα σύγχρονο εικαστικό που ασχολείται με την αφήγηση σε διάφορες πτυχές της, πειραματίζεται με μέσα όπως είναι το animamon, η ζωγραφική , το σχέδιο κ.α. για να δημιουργήσει καλλιτεχνικό περιεχόμενο προσεγγίζοντας την έννοια της ταυτότητας Το έργο του αποτελεί μία αντανάκλαση της χιουμοριστικής και σαρκαστικής πλευράς της ζωής. Μέσα από τα έργα του σαρκάζει και προβάλει πτυχές της προσωπικότητας του και εξερευνά την αντιπαράθεση του παραδοσιακού και του σύγχρονου, της ευχαρίστησης και του προβληματισμού