ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Repository logoPhoto by Pixabay
 

Communities in ArtΙΑ

Select a community to browse its collections.

Results 1 - 4 of 4
 • Γκρίζα βιβλιογραφία
  Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές
 • Δημοσιεύσεις
  Δημοσιεύσεις ή άρθρα (δημοσιευμένα ή μη) σε περιοδικά και συνέδρια, βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων ανοιχτής πρόσβασης
 • Εκδόσεις ΑΣΚΤ
  Έντυπες Εκδόσεις της ΑΣΚΤ (κατάλογοι εκθέσεων, τιμητικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων κ.α.)
 • Οπτικοακουστικό υλικό
  Φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που παράγεται από το ίδρυμα στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων, εκθέσεων, ομιλιών, συνεδρίων κλπ.

Recent Submissions

Item
Open Access
Ο σκηνοθέτης ως Αρχιτέκτονας: Η Δόμηση του φαντασιακού χώρου στην «Ώρα του Λύκου» (Vargtimmen) του Ingmar Bergman
Σούλη, Άννα-Ειρήνη (Πτυχιακή εργασία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 2023)
Στην παρούσα εργασία με θέμα «ο Σκηνοθέτης ως Αρχιτέκτονας», διερευνάται η διάσταση της ποιητικής διαδικασίας του κινηματογράφου από τον δημιουργό, διαμέσου της ανάλυσης του φαντασιακού χώρου και της δόμησης αυτού. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθείται μια φαινομενολογική μελέτη του χώρου, η οποία επικεντρώνεται σε πρώτο επίπεδο στην εξέταση του οπτικού, απτικού, του ηχητικού και τέλος του τυχαίου χώρου και της κατασκευής του, στο πλαίσιο του κινηματογραφικού περιβάλλοντος, σκιαγραφώντας έτσι μια αρχιτεκτονική των αισθήσεων. Στη συνέχεια, και με απώτερο στόχο την ισχυροποίηση της κεντρικής θέσεως, αποβλέποντας παράλληλα στη βαθύτερη κατανόηση της σχέσης που συνδέει τον σκηνοθέτη με τον αρχιτέκτονα, πραγματοποιείται ένα είδος τοποανάλυσης τεκμηριωμένης βάσει της ταινίας που έχει επιλεχθεί, η οποία δεν ειναι άλλη από την «Ώρα του Λύκου» (Vargtimmen) του σκηνοθέτη Ingmar Bergman. Σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο, λοιπόν, η ταινία διαιρείται σε τρεις χωρικές «ζώνες»-«τόπους» προσέγγισης του φαντασιακού, όπως εμφανίζονται στο έργο. Ως «χωρικές ζώνες» έχουν επιλεγεί το σπίτι, το δάσος, καθώς και η χωρική έννοια του ιερού. Έπειτα διαμέσου της χωρικής ανάλυσης που πραγματοποιείται, η έννοια της τοπο ανάλυσης, οδηγεί προς την έννοια της οντοτοπολογίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασιας, μελετάται η διαδικασία πρόσληψης της πολυαισθητηριακής εμπειρίας του κινηματογράφου από τον αποδέκτη του έργου μέσω των μηχανισμών της μνήμης, της ανάμνησης, της διέγερσης της φαντασίας, αλλά και διαμέσου της «σωματοποιημένης»- βιωμένης πρόσληψης, που αναπτύσσεται ανάμεσα στο έργο και στον αποδέκτη, εξαιτίας της επιρροής που ασκείται από το χωρικό περιβάλλον της ταινίας εντός του, αλλά και σε συνάρτηση με την εμπειρία του βιωμένου χώρου στο πλαίσιο της πραγματικότητας, την οποία και φέρει ο εκάστοτε θεατής και την «προβάλει» κατά την διαδικασία της ερμηνείας. Στη συνέχεια, εξετάζεται η έννοια της ψευδαίσθησης στην κινηματογραφική κατασκευή, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην έννοια της προσδοκίας ως βασικό «μηχανισμό» σε ο,τι αφορά την διαμόρφωση της ψευδαισθητικής εντύπωσης. Καταλήγοντας, η εν λόγω εργασία, αποδεικνύει ότι ο Σκηνοθέτης είναι ένα είδος αρχιτέκτονα και συνάμα ένα είδος φαινομενολόγου. Η εργασία ολοκληρώνεται με κάποιες φιλοσοφικές προεκτάσεις, σε ο,τι αφορά την ουσία του καλλιτεχνικού έργου.
Item
Open Access
Εργασία του Πεφάνη Νικήτα
Πεφάνης, Νικήτας (Πτυχιακή εργασία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 2023)
Εξερευνώντας τις δυνατότητες της χαλκογραφίας, στέκομαι στην αγάπη μου για την παρατήρηση του φυσικού σώματος. Με έμφαση στην λυρική ανατομία και την ανεπαίσθητη κίνηση τοποθετώ τα μοντέλα μου σε έναν ιστορικό χώρο με σκοπό να σκηνοθετήσω το καρέ πέραν μιας απλής παρατήρησης. Μπαίνω στην διαδικασία λοιπόν, να χρησιμοποιώ τον ψυχισμό του μοντέλου και στην συνέχεια να δημιουργώ την συνθήκη στην οποία θα ενταχθεί αυτό μέσα σε ένα εικονοποιητικό πλαίσιο. Σκοπός μου είναι να καθρεφτίζει τον εσωτερικό του κόσμο, καταφέρνοντας να δημιουργήσει μια ανεπαίσθητη σύνδεση με τον αποδέκτη. Ελλείψει δραματικών κινήσεων των μοντέλων μου, μπαίνω στην διαδικασία παρατήρησης της ανεπαίσθητης πόζας με σκοπό να την υποβάλλω με μια αίσθηση αποστασιοποίησης, αινιγματικότητας και με μια τάση για μια αφηγηματική ενδοσκόπηση. Ο πρωταγωνιστής στο έργο μου αποστρέφεται από το βλέμμα του θεατή με σκοπό να εντείνει τις σκέψεις γύρω από την αυτοπαρατήρηση και την υπαρξιακή αγωνία. Η μελαγχολία άλλωστε, είναι εμφανής και διάχυτη στο έργο. Απλώνεται στις μεσαίες τονικότητες που υποδέχονται τα λεπταίσθητα φωτεινά σημεία σαν ανάσες, με σκοπό να φωτίσουν την εν γένει κρυφή ελπίδα που διακατέχει την φύση μας. Μέσω των ιδανικών προτύπων που αρχίζουν να σκιαγραφούνται στα αναγεννησιακά πρότυπα, σαν καλλιτέχνης, τείνω να μιμούμαι τον τρόπο, την υφή και το στυλ μεγάλων πατέρων της χαρακτικής με σκοπό όχι μόνο να μελετήσω, να πιάσω και να αφουγκραστώ την ποιοτική προσέγγιση των εικαστικών πατέρων αυτών, αλλά και να μεταλαμπαδεύσω την γνώση, το πάθος και τον κρυφό χαρακτήρα που κρύβει το μοναδικό ιδίωμα του καλλιτέχνη. Μέσα από το ταξίδι αυτό στοχεύω στο να φτάσω κοντά με τις ρίζες του chiaroscuro και μέσα από την ιστορικότητα της διαδρομής αυτής να προσεγγίσω το σημείο μιας άμεσης συνομιλίας με το σήμερα, αποτυπώνοντας με παρόμοιες υφές τα σκηνικά που πλαισιώνουν τα μοντέλα που επιλέγω. Η συνομιλία αυτή για μένα είναι τόσο σημαντική όσο και ο ίδιος ο διάλογος με την τεχνική αυτή καθαυτή όσο και με τους ίδιους του πρωτοπόρους αυτού του εικαστικού στυλ και έτσι παλαιό και νέο ενώνονται σαν μια μουσική πράξη με απώτερο σκοπό ένα ρυθμικό αποτέλεσμα που εναλλάσσεται με αρμονία.
Item
Open Access
Ride or Die
Ξυλογιαννοπούλου, Μαρκέλλα (Πτυχιακή εργασία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 2024)
Οι κοινωνικές ταυτότητες επιβίωσης αναδύονται μέσα από τη διαμόρφωση ενός εαυτού που ευθύνεται για την ενσωμάτωση σε κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κάγκουρες αναδεικνύονται ως μια επικρατούσα υποκουλτούρα, χαρακτηριζόμενη από στοιχεία όπως η ματσίλα, η εκκεντρικότητα και η αφοσίωση στα οχήματα. Παρότι επιχείρησα να ενταχθώ, η εκκεντρικότητα της υποκουλτούρας αυτής αποτελούσε πρόκληση στην αναζήτηση αναγνώρισης, ενώ προσπαθούσα να διατηρήσω την αυθεντικότητά μου. Η ανάγκη για κοινωνική ενσωμάτωση και αναγνώριση υπερέβαινε την επιθυμία να καθορίσω την πραγματική μου ταυτότητα. Διαμορφώνοντας, επομένως, "ταυτότητες επιβίωσης", προσπαθούσα να προσελκύσω αυτό που επιθυμούσα, αντί να προσαρμόζομαι. Η εν λόγω εμπειρία, διαδραματισμένη επι προσωπικού, υπογραμμίζει την ενδελεχή προσπάθεια εύρεσης ισορροπίας μεταξύ αυτο-αναγνώρισης και κοινωνικής αποδοχής. Η ανάγκη για ασφάλεια και ένταξη οδηγεί σε διαρκή αναζήτηση της ιδανικής κοινωνικής ομάδας και τη δημιουργία του εαυτού.
Item
Open Access
Εγκλωβισμός
Μήλιος, Αθανάσιος-Χρυσοβαλάντης (Πτυχιακή εργασία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 2024)
Μέσα από την έκθεση αυτή ο θεατής έρχεται σε επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στη σημερινή εποχή. Ο κοινωνικός αποκλεισμός λόγω διακρίσεων, η έλλειψη ενσυναίσθησης, οδηγούν τους νέους στην απομόνωση, αδιέξοδο, παραίτηση, φίμωση, σ’ έναν ψυχικό εγκλωβισμό. Αισθανόμαστε μόνοι, γιατί κανείς δεν μας ακούει και νιώθουμε ότι κανείς δε νοιάζεται χωρίς να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους, χωρίς να μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας και τις ιδέες μας. Όλη μας η ζωή μια αναβολή. Αποκομμένοι από την κοινωνία οδηγούμαστε σον εγκλωβισμό. Ο άνθρωπος είναι μόνο ένας αριθμός, ζώντας προκαθορισμένα ξεχνάει τα όνειρα του. Κάποιες σκέψεις μου…
Item
Open Access
MIAMMY'S HUB
Βαρβέρη, Αναστασία Δήμητρα (Πτυχιακή εργασία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 2024)
Στο πλαίσιο ενός κόσμου που δομείται από την καπιταλιστική λογική, βρήκα έναν τρόπο να χακάρω το σύστημα, διατηρώντας την αυτονομία μου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για να βιοποριστούμε καλούμαστε καθημερινά να επιλέξουμε εάν θα πουλήσουμε το σώμα ή το μυαλό μας, επιλέγω συνειδητά να εργάζομαι απευθείας για την εαυτή μου καθορίζοντας τους όρους της διαδικασίας, εργαλειοποιώντας το σώμα μου ως μέσο παραγωγής. Μέσα από διαφορετικές χρήσεις και ενοικιάσεις, το σωματικό αποκείμενο εμφανίζεται ως καλλιτεχνικό παράγωγο υπονομεύοντας γνωστά ιεραρχικά μοτίβα αλλά και τις ίδιες τις ανατροπές τους. Το οικονομικό αντίτυπο της ενοικίασης του σώματος μου λειτουργεί διεργετικά λόγω της ανακατεύθυνσης του πλούτου όσων επιθυμούν να πληρώσουν για τις υπηρεσίες μου, προς εμένα και τα κορίτσια. Το αγαπημένο σου κορίτσι αφεντικό.