Πέρα από τα όρια της μνήμης

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2005
Advisor
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Στο θεωρητικό μέρος της διπλωματικής μου εργασίας, παρατίθενται και αναλύονται μια σειρά από έννοιες, που σχετίζονται με το έργο και που χρησιμεύουν, από τη μια ως αφετηρία καλλιτεχνικής προβληματικής και από την άλλη ως θεωρητική υποστήριξη. Το έργο είναι μια απόπειρα αναπαράστασης του κύκλου της ζωής, που συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο - γέννηση, θάνατος, αναγέννηση - με κεντρικό άξονα τη μνήμη και τη σχέση της με τις τρεις αυτές φάσεις που αποτελούν τον κύκλο. Ξεκινώντας από τον ορισμό της μνήμης και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της, συνεχίζω ερευνώντας τη θέση, τον προσανατολισμό και τον ρόλο της μνήμης μέσα στις αρχαίες κοινωνίες με προφορική καθαρά παράδοση. Τα τεκμήρια που χρησιμεύουν σαν βάση αυτής της έρευνας, αναφέρονται στη θεοποίηση της μνήμης και στην επεξεργασία μιας πλούσιας μυθολογίας γύρω από την ανάμνηση στην αρχαία Ελλάδα. Αναλύονται θέματα όπως η λειτουργία των ονείρων, το ευρύ πεδίο του ασυνείδητου και η διαδικασία της ύπνωσης, που έχουν σχέση με την πληροφορία, την ανάμνηση και την αφήγηση. Ολοκληρώνω με τους συμβολισμούς γύρω από τη Γυναίκα - Μητέρα ως φορέα ζωής και πως εντάσσεται τελικά η μνήμη σε μια παράδοση σε σχέση με τη γονιμότητα.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 24
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio