Πρώτη μεταπολεμική Πανελλήνια έκθεση : πολιτικά, ιδεολογικά και καλλιτεχνικά ζητήματα

Title in english
View or Download Files
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2020
Advisor
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Examining Committee
Ντενίση, Σοφία
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)
Keywords in english
Artistic Chamber of Commerce, Pan-Hellenic Technocriticism, Abstraction art in Greece, Cancellation of Pan - Hellenic awards, Reception of abstract art, National art, Representative property of visual arts, Visual Arts in Greek Civil war, National Foundation, Modern and Conservative artists
Abstract
Η πρώτη μεταπολεμική Πανελλήνια έκθεση αποτελεί ένα ισχυρό ορόσημο στην πορεία της νεότερης ελληνικής εικαστικής σκηνής. Για πρώτη φορά συγκεντρώνονται σε μια κοινή πλατφόρμα όλες οι εικαστικές δυνάμεις της χώρας, φανερώνοντας ότι ο προπολεμικός εικαστικός χάρτης έχει ανεπίστρεπτα αλλάξει. Η εμπλοκή του Καλλιτεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου σε όλη την πορεία της έκθεσης, διασταυρώνεται με την περίφημη ακύρωση των βραβείων, ενώ το corpus της τεχνοκριτικής της Πανελλήνιας, αποτελεί την πρώτη ευρεία απόπειρα κριτικής της νεοεμφανισθείσας αφαίρεσης υπό το πρίσμα της αναζήτησης μιας εθνικής τέχνης.
Abstract in english
The first post-war Pan-Hellenic exhibition is a powerful milestone in the course of the modern Greek art scene. For the first time, all the visual forces of the country are gathered on a common platform, revealing that the pre-war visual map has changed irreversibly. The involvement of the Artistic Chamber of Commerce throughout the exhibition intersects with the famous cancellation of awards, while the corpus of Pan-Hellenic art criticism is the first broad attempt to criticize the emerging abstraction in the light of the search for a national art.
Description
Περιέχει βιβλιογραφία
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio