Remains

Title in english
Embargo lift
2025-07-20
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2022
Advisor
Χανδρής, Παντελής, 1963-
Examining Committee
Studio Director
Χανδρής, Παντελής, 1963-
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Ζωγραφικής - Painting Division
Category
Ζωγραφική
Master of Arts Program
Keywords in english
Abstract
επικοινωνία βοηθάει οργανισμούς να αλληλεπιδρούν για να φέρουν εις πέρας βασικές λειτουργίες. Η παραγωγή ήχου είναι ένας από τους πιο βασικούς τρόπους επικοινωνίας και άρρηκτα συσχετισμένη με τη μεταφορά πληροφορίας. Κάνοντας φωνητική για αρκετά χρόνια και γνωρίζοντας, νοητά μόνο, τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τραγουδάμε, άρχισα να αναρωτιέμαι πώς ακριβώς πραγματοποιείται αυτή η λειτουργία. Μελέτησα πληθώρα φωνητικών οργάνων και τη λειτουργία τους, και δημιούργησα σχέδια αυτών των οργάνων. Αυτό με οδήγησε να ερευνήσω διαφόρων ειδών καλέσματα και τρόπους επικοινωνίας. Κατέληξα να μελετάω τη συμπεριφορά των κητοειδών (φαλαινών), τα τραγούδια τους και πώς αυτά είναι καθοριστικά για την επιβίωση τους. Από όλα τα είδη που μελέτησα, επέλεξα τη Μεγάπτερη (Megaptera novaeangliae) για συνεχίσω την έρευνα μου. Η Μεγάπτερη ανήκει στα Μυστακοκήτη (Mysticeti) ή αλλιώς Μπαλαινοφόρα κήτη (Baleen whales). Συμπεριλαμβάνεται στα είδη με τα πιο πολύπλοκα και μελωδικά τραγούδια/καλέσματα και μπορεί να παράγει ήχο συνεχόμενα. Τα Μυστακοκήτη παράγουν ήχο με τη βοήθεια αέρα, ο οποίος περνάει από τους πνεύμονες και διασχίζει τον λάρυγγα δημιουργώντας δόνηση στις φωνητικές χορδές. Ο ήχος εισέρχεται στην υπερλαρυγγική φωνητική οδό, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να δημιουργήσει διάφορες αλλαγές στην ισχύ του ήχου. Το κάλεσμα αποτελείται από μοτίβα τα οποία οι φάλαινες επαναλαμβάνουν με συγκεκριμένη σειρά και ερμηνεύεται από όλα τα μέλη της ομάδας που βρίσκονται στις κοντινές περιοχές. Κάθε φορά που το κάλεσμα αλλάζει, τα μέλη ερμηνεύουν το καινούριο. Κάθε χρόνο εξαφανίζονται 10.000 με 100.000 είδη παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα οι Μεγάπτερες φάλαινες σχεδόν εξαλείφθηκαν εξαιτίας της εμπορικής φαλαινοθηρίας και ήταν ένα από τα πρώτα είδη που προστέθηκαν στη λίστα ειδών υπό εξαφάνιση το 1970. Με βάση αυτό άρχισα να σκέφτομαι πόσες γλώσσες, τρόποι επικοινωνίας και φωνές χάνονται. Πώς θα ήταν να ακούσουμε κάτι που την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει; Σχεδίασα ένα τρισδιάστατο μοντέλο του λάρυγγα της Μεγάπτερης, και του έδωσα τη μορφή αναλλοίωτου απολιθώματος (ταρίχευση/μουμιοποίηση, κατάψυξη κλπ.) Κατά τη διαδικασία αυτού του τύπου απολίθωσης, οι μαλακοί ιστοί/κατάλοιπα παραμένουν διατηρημένα σε πολύ καλή κατάσταση. Αφαιρείται ο λάρυγγας από το σώμα της φάλαινας και αυτό που απομένει είναι το φωνητικό όργανο ανίκανο να παράξει ήχο. Από αυτό μία προβολή του μοντέλου δημιουργείται, με αυτό να περιστρέφεται άψυχο σε έναν κενό χώρο ως επισήμανση της απώλειας. Παράλληλα επεξεργαζόμουν τα μοτίβα των τραγουδιών των φαλαινών από υποθαλάσσιες καταγραφές. Η βιοακουστική είναι μία πολύ χρήσιμη μέθοδος για την παρατήρηση και τη μελέτη μεγάλου εύρους ειδών. Κυρίως εφαρμόζεται στα Κητοειδή επειδή η πλειοψηφία των ειδών παράγει χαρακτηριστικούς ήχους μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής επίδειξης η οποία βοηθάει στην τοπικοποίηση (τοπική προσαρμογή) και στη συλλογή τροφής. Σχηματικά διέκρινα κάποιες ομοιότητες μεταξύ των μοτίβων των τραγουδιών και των συμβόλων της νευματικής σημειογραφίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής μέχρι την ανακάλυψη του πενταγράμμου. Στη νευματική σημειογραφία δεν χρησιμοποιούνται φθογγόσημα, τα οποία στο σύστημα του πενταγράμμου δηλώνουν συγκεκριμένους μουσικούς φθόγγους ανεξάρτητα από το τι προηγείται ή ακολουθεί. Τα νεύματα δεν αντιπροσώπευαν την τονικότητα ή τον ρυθμό, αλλά δήλωναν το διάστημα, το κατά πόσο δηλαδή έπρεπε να ανέβει ή να κατέβει η φωνή σε σχέση με τον προηγούμενο φθόγγο. Με αφορμή αυτές τις ομοιότητες, δημιούργησα τρισδιάστατα μοντέλα με τη μορφή συμβόλων, τα οποία βασίζονταν κατά μέσο όρο σχηματικά στα ίχνη των υποθαλάσσιων καταγραφών. Πρόκειται για εννιά ενότητες συμβόλων οι οποίες περιέχουν από τρία τμήματα η κάθε μία. Από αυτό παράγεται μία προβολή των μοντέλων τα οποία αιωρούνται στον χώρο. Τα δύο βίντεο παρουσιάζονται σε συνδυασμό με την ύπαρξη ήχου και μας βάζουν μέσα σε μία ιδιαίτερη κατάσταση. Βλέπουμε πράγματα παράδοξα, πράγματα που μορφολογικά δεν σχετίζονται, τα οποία όμως μιλάνε για το ίδιο πράγμα και παρουσιάζονται με τον ίδιο άυλο τρόπο.
Abstract in english
Communication helps organisms interact to carry out basic life functions. Sound production is one of the most basal ways of communication and indissolubly related to information transmission. While taking vocal lessons for several years i only perceived what happens to our body when we sing and that made me wonder about how exactly that function occurs. I analyzed variety of vocal organs and how they operate; and created illustrations of these organs. That led me to research several types of calls and ways of communication. I ended up analyzing whale behavior, their songs and how these are significant for their subsistence. From all the species I analyzed I chose Humpback whale (Megaptera novaeangliae) to continue my research. Humpback appertain to Mysticeti or Baleen whales. They are incuded in the species with the most complex and melodic songs/calls and can produce sound continuously. Mysticeti produce sound by passing air from the lungs across the larynx, vibrating the vocal folds. Sound then enters the supralaryngeal vocal tract, which can be adjusted to produce various changes in sound output providing refinement of vocalizations. The call contains elements that make up themes that the whales repeat in a specific order and it is performed by every member of the group near that area. Every time the call changes, the members perform the new one. Every year 10.000 to 100.000 species extinct globally. During 19th and 20th century, Humpback whales were almost eliminated due to commercial whaling and were one of the first species added to the list of the endangered species in 1970. According to this I began thinking of how many languages, ways of communication and voices disappear. ''How would it be to hear something that won't exist tomorrow?'' I designed a 3D model of the Humpback whale's larynx in a fossilized form (taxidermy / mummification, refrigeration / permafrost etc.) In the process of that type of fossilization, soft tissues remain preserved into great condition. The larynx is being extracted from the whale's body and what remains is the vocal organ uncappable to produce sound. Therefrom a projection of the model is created to rotate around itself, lifeless into an empty space, as a remark of loss. In parallel I was processing whale song patterns from underwater recordings. Bioacoustics is a very useful method for observing and studing a large range of animal species. It is particularly appliable to cetaceans, because the majority of species produces distinctive sounds as a part of social display, an aid in localization and foraging. Schematically, I detected some similarities between whale song patterns and neumes (notation), which was the basic element of Western Europe systems of musical notation until the invention of five line staff notation. The earliest neumes were inflective marks that indicated the general shape but not necessarily the exact notes or rhythms to be sung. Later developments included the use of heightened neumes that showed the relative pitches between neumes, and the creation of a four-line musical staff that identified particular pitches. Neumes do not generally indicate rhythm, but additional symbols were sometimes juxtaposed with neumes to indicate changes in articulation, duration, or tempo. Neumatic notation was later used in medieval music to indicate certain patterns of rhythm called rhythmic modes, and eventually evolved into modern musical notation. Neumatic notation remains standard in modern editions of plainchant. In relation to these similarities, I created 3D models in a symbolistic form by tracing the average shapes from the underwater recordings of the whale song. There are nine units of symbols, each one icluding tree parts. Therefrom a projection of these models is created to hover in that space. These two videos are presented combined to the presence of sound and engages us in a distinctive situation. We descry paradoxes, things that are morphologically not connected but speak the same thing and are presented with the same immaterial way.
Description
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio
Η Μαρία Μανγιώλη γεννήθηκε στην Αθήνα. Εισήχθη το έτος 2016 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εντάχθηκε στο Ι’ Εργαστήριο Ζωγραφικής όπου φοίτησε υπό την εποπτεία του διδάσκοντα Παντελή Χανδρή. Έχει εκθέσει έργα της σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις, The Sotiris Fellios Collection, Platforms Project Net 2021 Open Studios Α.Σ.Κ.Τ. κ.α.