Εφαρμογές του διαδικτύου στην παραγωγή και διανομή ψηφιακού κινηματογράφου

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2005
Advisor
Σαντοριναίος, Μάνθος, 1954-
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Ρεντζής, Θανάσης, 1947-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Στην εργασία αυτή τον πρώτο ρόλο έχει η ψηφιακή τεχνολογία μέσα από δύο επιμέρους εφαρμογές της, τον ψηφιακό κινηματογράφο και το διαδίκτυο. Στην πράξη τα δύο αυτά μέσα είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής και ανάμιξης της ψηφιακής τεχνολογίας με δύο παλαιότερα και εξίσου ζωντανά και λειτουργικά μέσα. Το πρώτο είναι ο κινηματογράφος και στη περίπτωση του διαδικτύου, το τηλέφωνο. Ακολουθώντας την θέση του Panofsky μπορούμε να μελετήσουμε πώς οι καινοτομίες της ψηφιακής τεχνολογίας επηρέασαν και διαμόρφωσαν τα βασικότερα χαρακτηριστικά του νέου ψηφιακού κινηματογράφου, και πώς επίσης με τον συνδυασμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή και της δικτύωσης των τηλεφωνικών γραμμών επιτεύχθηκε και διαμορφώθηκε η πρώτη μορφή διεθνούς διαδικτύου. Ακολουθώντας όμως την κατεύθυνση του Bazin μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι εξίσου σημαντικό. Το τρόπο με τον οποίον η διαμόρφωση των νέων αυτών μέσων έχει ήδη κατά μεγάλο βαθμό προκαθοριστεί από παλαιότερους κώδικες αντίληψης και αναπαράστασης, που μπορούμε να μελετήσουμε σε προηγούμενα μέσα επικοινωνίας και έκφρασης. Η ουσία είναι ότι η Τεχνολογία και η τέχνη, το κάθε μέσο και η χρήση του αλληλοκαθορίζονται δυναμικά και η μελέτη και των δύο δυναμικών αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές για την κατανόηση και των επιμέρους μέσων αλλά και της ίδιας της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 57-62
Empty film
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio