Σεξουαλικότητα και μακάβριο

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2008
Advisor
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Αποστόλου, Θανάσης
Ρεντζής, Θανάσης, 1947-
Σεβαστίκογλου, Πέτρος
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
O όρος σεξ, από την λατινική λέξη sexus, σημαίνει την ταυτότητα του φύλου και κατά συνέπεια, ο όρος σεξουαλικότητα σημαίνει το σύνολο των γεννητικών χαρακτήρων και των φαινομένων που συνδέονται με το φύλο. Η σεξουαλικότητα αναφέρεται στην έκφραση της ψυχικής και βιολογικής λειτουργίας που στοχεύει στη σωματική ικανοποίηση και συναισθηματική πληρότητα δια μέσου της ηδονής. Είναι μια έννοια πολυδιάστατη, που αφορά στη βιολογική, γνωστική, ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική πλευρά του ανθρώπου. Ξεκινάει από τη γέννηση, οργανώνεται με την ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση και διεκδικείται με την αναζήτηση του ερωτικού συντρόφου. Ο σεξουαλικός ρόλος του ατόμου προσδιορίζεται από την ψυχική ωρίμανση και τη βιολογική γνώση στην αναζήτηση της σεξουαλικής και συναισθηματικής ολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο σεξουαλικός ρόλος χαρακτηρίζεται από τη σεξουαλική ταυτότητα, τη σεξουαλική λειτουργία-δραστηριότητα και τη σεξουαλική ικανοποίηση. Ο άνθρωπος μέσα από την εξελικτική του πορεία και την ψυχοσυναισθηματική του ωρίμανση διαμορφώνει το σεξουαλικό του ρόλο, αναζητώντας την ικανοποίηση. Η σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου καθορίζεται από παράγοντες όπως οι σχέσεις του ατόμου με τους άλλους, το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζει καθώς και από τις συνθήκες της ζωής του. Η σεξουαλικότητα που αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου για το φύλο του και αντανακλά τα βιώματά του γύρω από το sex στις διάφορες φάσεις της ζωής του καθορίζεται επίσης από παράγοντες όπως η προσωπικότητα, το βιολογικό υπόστρωμα και η γενική αίσθηση του εαυτού του. Αναμενόμενο είναι, κατά συνέπεια, ότι η σεξουαλικότητα καθώς και η σεξουαλική συμπεριφορά ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα ποικίλει. Είναι δύσκολο να ορίσουμε με ακρίβεια τι περιλαμβάνει η φυσιολογική σεξουαλικότητα και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 16
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio