Korper/Leib/ κ.ά.

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2020
Advisor
Σπηλιόπουλος, Μάριος, 1957-
Κονταράτος, Γιάννης, 1968-
Examining Committee
Κανιάρη, Ασημίνα
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Reflection, Körper, Self image, Body perception, Lieb
Abstract
Στο παρόν σώµα δουλειάς πραγµατεύοµαι την διαδικασία εκκόλαψης ενός αυτό- πορτραίτου. Μια διαδικασία η οποία συντάσσεται από τα ψυχολογικά σχήµατα της παρατήρησης, της συνειδητοποίησης και κατά προέκταση της αποτύπωσης του εαυτού. Σε µια πραγµατολογική κλίµακα πρόκειται για µια αυτοαναφορική ζωγραφική προσέγγιση. Αποτυπώνω µε ακρίβεια τα όρια του υλικού µου σώµατος, τις γραµµές και καµπύλες του πάνω στον καµβά, ακολουθώντας αυτές µε ένα µολύβι. Το οπτικό αποτέλεσµα που προκύπτει από τις αλλεπάλληλες πόζες και τα περιγράµµατά τους, συγκροτεί µια τοπογραφία, των πολλαπλών πτυχώσεων µιας φαινοµενικά πεπερασµένης ατοµικότητας/οντότητας. Το µπλέξιµο των γραµµών από τις διαφορετικές πόζες του αυτό-σχεδιάσµατος δηµιουργεί ένα παζλ σχηµάτων, στο οποίο δίνω σάρκα µε χρώµατα του δέρµατος και των ανθρώπινων διεργασιών του σώµατος (π.χ. χρώµατα µελανιάς, επούλωσης, πληγής, βλέννας, σωµατικών υγρών κ.ό.κ.). Η φυσική αυτή παλέτα σε συνδυασµό µε τις έντονες αντιθέσεις των χρωµάτων (που προκύπτουν) από τις προαναφερθείσες σωµατικές διεργασίες, δηµιουργούν σχεδιαστικές συναντήσεις που θυµίζουν ένα in vitro καλειδοσκόπιο. Η σύνθεση των σχηµάτων είναι αποτέλεσµα µιας ενορχηστρωµένης απόδοσης/ επανοικειοποίησης/αναµόρφωσης, παραδεδοµένων συµβόλων (όπως ένας άγγελος/εξαπτέρυγο, η γοργόνα, η µέδουσα κά.). Ο κύριος στόχος της ζωγραφικής µου έρευνας είναι η σφαιρική παράθεση των καταστάσεων ύπαρξης/συνείδησης του σηµερινού σώµατος· συνεπώς ενός σώµατος που υπάρχει παράλληλα ως υλικό/βιολογικό σηµείο στο χώρο/χρόνο, ως όλη η πληροφορία που δέχεται για την ύπαρξη του, ως όλες του οι περσόνες που του επιτρέπει/επιτάσσει η εποχή καθώς και όλα του τα ενδεχόµενα επιθυµητά σχήµατα που πια προσεγγίζονται και φανερώνονται ως επιτεύξιµα. Τι λοιπόν εικονοποιεί κάποιος, στην προκειµένη εγώ, ζωγραφίζοντας ένα σώµα τοσούτο µάλλον το σώµα µου; Για να εικονιστεί το οτιδήποτε συνήθως έχει εκδηλωθεί είτε ως ιδέα, ως συναίσθηµα, ως ανάγκη, ως πρόθεση είτε µε κάποιο υλικό δείγµα.
Abstract in english
In this body of work, I deal with the process of hatching a self-portrait. A process, that is composed of the psychological patterns of observation, awareness, and by extension of projects a self-image. On a factual scale, it is a self-referential painting approach. I accurately capture the boundaries of my body material, its lines, and curves on the canvas, following them with a pencil. The visual effect resulting from the successive poses and their outlines, constitutes a topography, of the multiple folds of a seemingly finite individuality/entity. The intertwining of the lines from the different poses of the self-drawing creates a puzzle of shapes, in which I give flesh with colors of the skin and the human processes of the body (e.g. color pallet of the bruise, healing, wound, mucus, body fluids, etc.). This natural palette, combined with the strong contrasts of colors (resulting) from the aforementioned bodily processes, creates design encounters reminiscent of an in vitro kaleidoscope. The composition of the shapes is the result of an orchestrated rendering / reclaiming/reforming of given symbols (such as an angel/hex, the mermaid, the jellyfish, etc.). The main goal of my painting research is the presentation of the states of consciousness of our present body; therefore a body that exists at the same time as a material / biological point in space/time, as all the information it receives about its existence, as all the personas allowed/required by contemporaneity, as well as all its possible desired shapes, that are now approached and manifested as achievable. So, what does one illustrates, by painting a body, and what do I imply by painting mine? To depict something, that has usually manifested either as an idea, as an emotion, as a need, as an intention, or with some material sample.
Description
Βιβλιογραφία: σ. 42-43
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Το έντυπο έχει στο πίσω μέρος φάκελλο με κάρτες των έργων
Dvd-rom: Κείμενο της διπλωματικής εργασίας και photos έργων
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio