Γυναικεία μόδα και πρότυπα ομορφιάς στο Αιγαίο. Η περίπτωση της Σύρου (1789-1850)

Title in english
Women's fashion and beauty standards of the Aegean. The case of Syros (1789-1850)
Embargo lift
2026-10-04T07:59:05Z
Type
Διδακτορική διατριβή
Doctoral dissertation (PhD)
Date
2022
Advisor
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Examining Committee
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Ζέη, Ελευθερία
Κουλούρη, Χριστίνα
Ντενίση, Σοφία
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Department of Art Theory and History
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Women fashion, Beauty standards, Dress, Aegean, Syros, 18th Century, 19th Century, Greek Revolution, Ottoman Empire
Abstract
Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η γυναικεία μόδα σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στο Αιγαίο. Εξετάζονται τόσο η προεπαναστατική περίοδος αλλά και τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του ελληνικού κράτους, ώστε συγκρίνοντας τις περιόδους να αποσαφηνιστεί αν η Επανάσταση επέφερε αλλαγές ή τομές στη μόδα της περιόδου στη Σύρο και κυρίως στην Ερμούπολη (1789-1850). Αρχικά αναπτύσσονται οι λίγοι για τους οποίους προκρίνεται η έννοια της μόδας έναντι άλλων εννοιών, όπως η ένδυση / ενδυμασία, η παραδοσιακή φορεσιά ή το κοστούμι. Στη συνέχεια αναλύονται τα στοιχεία της μόδας και επιχειρείται η ανάλυση τους με παραδείγματα της Σύρου. Επιπλέον, τα πρότυπα ομορφιάς διερευνώνται στην ευρύτερη περιοχή των νησιών του Αιγαίου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μουσειακά τεκμήρια της περιόδου από τη Σύρο, αναλύονται τα ενδυματολογικά στοιχεία όπως εντοπίζονται στα νοταριακά έγγραφά, την πιο αξιόπιστη διαθέσιμη πηγή πληροφοριών για την περίοδο του 18ου και 19ου αιώνα. Οι γραπτές πηγές συγκρίνονται με άλλες πηγές, όπως περιηγητικά κείμενα, χαρακτικά ή άλλα μουσειακά ενδύματα από νησιά του Αιγαίου και επιχειρείται να δοθεί η ερμηνεία των λέξεων όπου κρίνεται σκόπιμο. Μέσω της ανάλυσης των πληροφοριών για τα ενδύματα, τα κοσμήματα, τα υποδήματα και όποιο άλλο ενδυματολογικό στοιχείο είναι διαθέσιμο, επιχειρείται να ανασυσταθεί η μόδα την Σύρου στην παραπάνω χρονική περίοδο.
Abstract in english
The research studies women‟s fashion in relation to the Greek Revolution of 1821 in the Aegean. It examines both the pre-revolutionary period and the first years of the newly-founded Greek state, in order to clarify, by comparing the periods, whether the revolution brought about changes in fashion in Syros and more particularly in Ermoupolis (1789-1850). The concept of fashion is preferred over other concepts, such as “clothing/dressing,” “traditional costume” or “costume.” The components of fashion (adornment, the concept of being modern/contemporary with the times, changes and new trends, imitation, discrimination and beauty standards) are analysed through examples from Syros. In addition, beauty standards are explored in the wider region of the Aegean islands. The research was based on marriage contracts, testaments or other legal documents. The written sources are compared with other sources, such as travellers‟ texts, engravings or other museum objects from the islands of the Aegean and an attempt is made to give the interpretation of specific words when necessary. Whenever possible, words are matched to images and in some cases a design rendering of the words is carried out. Therefore, through the analysis of clothing, jewellery, shoes and any other clothing item, an attempt is made to reconstruct the fashion of Syros during the given period.
Description
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio