Σχέσεις αν(τ)οχής

Title in english
View or Download Files
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2013
Advisor
Κουμπής, Τάκης
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Θεωρώντας το κατοικείν ως ένα από τα θεμελιώδη γνωρίσματα του είναι, μέσα από στοιχεία που ανήκουν τόσο στην απτή, λειτουργική αρχιτεκτονική, όσο και στην οικιακή σφαίρα, αλλά και στο ευρύτερα οικείο περιβάλλον που σχηματίζει ο καθένας μας μέσα από τα αντικείμενα, θα δούμε κάποιες συνθήκες που αποτελούν το αίσθημα του οικείου και συνάμα του ανησυχαστικού αναφορικά στο Είναι. Η αρχιτεκτονική, προστατευτικό κέλυφος, αλλά και τόπος μύχιων, αφανέρωτων συνθηκών, έρχεται ως υπαρξιακής σημασίας ανάγκη για τον καθένα μας, από τον καιρό της πτώσης των πρωτοπλάστων... Λειτουργεί σαν ένα κλειστό, εσωτερικό κύκλωμα που αφήνει κάθε φορά να φανερωθούν οι “κατ’ επιλογήν αλήθειες”. Ένας τοίχος λειτουργεί σα σύνορο, σαν όριο, σα μια επιδερμίδα που συγκροτεί την υποκειμενικότητα, περικλείει και αποκλείει, σχηματίζει, τέμνει και δημιουργεί χωρικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθένας συγκροτεί αρχικά ασυνείδητα και αργότερα συνειδητά, την Ύπαρξή του στον κόσμο. Ποια είναι τα στοιχεία διά μέσω των οποίων οι άνθρωποι πιστεύουμε ότι αρχίζει και τελειώνει ο εαυτός μας; Είναι τα πράγματα που μας περιβάλλουν, το σπίτι, τα αντικείμενα που επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας, ένα μέρος του Εαυτού μας; Ποια είναι η δράση μας επάνω τους και ποια η δική τους σε εμάς κάθε φορά που είμαστε μαζί', Η ανεπάρκεια της γλώσσας να αποδώσει τις πολλαπλές ιδιότητες αλλά και τις συνέπειες των υλικών, οδήγησε στη διατύπωση θεωριών για τη ’’δράση τους”, αλλά και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για το θέμα της “υλικότητας”. Ο πολιτισμός συγκροτείται και σχηματίζεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Κατά τη δημιουργία, η σχέση διάκρισης μεταξύ ανθρώπου και πράγματος, υποκειμένου-αντικειμένου, “εξωτερικού” αρχικά προς το δημιουργό, παύει όταν εκείνος επανασυνδέεται με το δημιούργημά του, καθώς αντιλαμβάνεται ότι αυτό αποτελεί προϊόν της ίδιας του της συνείδησης
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 27
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio