Η εικαστική έκφραση στην εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ψυχολογίας : συνειρμική και κοινωνικό - γνωστική μάθηση

Title in english
Embargo lift
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2018
Advisor
Παπά, Μόνικα
Examining Committee
Ιωαννίδης, Ανδρέας
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Abstract
Η αναφέρεται στην εικαστική έκφραση μέσω συγκεκριμένων θεωριών μάθησης της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Η Παιδαγωγική Ψυχολογία είναι ένας απαραίτητος κλάδος για την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου, καθώς η παιδεία είναι μία αέναη διαδικασία ειδικά αν συμπεριληφθεί ο κλάδος της Ψυχολογίας. Πλέον δεν είναι αρκετό ένας εκπαιδευτικός να κατέχει στοιχειωδώς το αντικείμενο της διδασκαλίας του. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει τη μέθοδο της διδασκαλίας του αλλά παράλληλα να έχει εντρυφήσει στον κλάδο της Ψυχολογίας, όσο είναι δυνατόν τουλάχιστον, όπως και να γνωρίζει τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνει χώρα η μάθηση, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης των σχετικών δυσκολιών. Ο ρόλος του δασκάλου- εκπαιδευτικού είναι καίριος και η σημασία ύπαρξης του είναι υψηλή, εξαιτίας των αρμοδιοτήτων του. Το γεγονός πως ο ίδιος πρέπει να γνωρίζει πώς να επιβάλλει με δημοκρατικό τρόπο την πειθαρχία, να δημιουργεί κίνητρο στους μαθητές και να καλλιεργεί το αίσθημα της ανέλιξης μέσα από μορφές Τέχνης αποτελούν μόνο κάποιες από αυτές. Όλα τα παραπάνω βοηθούν τον εκπαιδευτικό να οργανώνει επιτυχώς τη διδακτική πράξη, να διεγείρει το ενδιαφέρον των διδασκομένων και να διαμορφώνει το κλίμα της τάξης μέσω των κατευθύνσεων της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Ως εκ τούτου προκύπτει πως όσοι εμπλέκονται με τις διαδικασίες αγωγής και της εκπαίδευσης θα ωφεληθούν από τη μελέτη των πορισμάτων της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας σχετικά με το έργο τους. Βεβαίως, η Παιδαγωγική Ψυχολογία αν συνδυαστεί με την εικαστική έκφραση, η οποία αποτελεί μέρος της ζωής μας από την προσχολική ηλικία είναι ένας ακόμα βασικός παράγοντας, για τον οποίο η Τέχνη θα έπρεπε να έχει πιο ενεργό ρόλο στη διάρκεια του σχολικού βίου.
Abstract in english
Description
Περιέχει βιβλιογραφίες
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio