Λογότυπο αποθετηρίου
 

Χρώμα και χώρος

Τίτλος στα αγγλικά

Δείτε ή Κατεβάστε τα Αρχεία

Άρση embargo

Είδος

Μεταπτυχιακή εργασία
Master Thesis

Ημερομηνία

2011

Επιβλέπων/-ουσα

Εξεταστική Επιτροπή

Διευθυντής Εργαστηρίου

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts

Τμήμα

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts

Τομέας

Εργαστήριο

Κατηγορία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
MA Program in Visual Arts

Λέξεις-κλειδιά

Λέξεις-κλειδιά στα αγγλικά

Color, Space

Περίληψη

Το χρώμα και ο χώρος είναι δυο κεντρικές έννοιες στα έργα μου και στην παρούσα εργασία. Αυτό που θέλω να αποδώσω είναι το χρώμα στο χώρο. Η απόδοση του χρώματος στο χώρο γίνεται μέσω της μίμησης και της προσομοίωσης. Το χρώμα το ερευνώ ως υλικό αντικείμενο, ως υλικό της σύγχρονης τέχνης και ως χώρο. [...]

Περίληψη στα αγγλικά

Περιγραφή

Άδεια Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

URL άδειας Creative Commons

Σύντομο Βιογραφικό