Διερευνώντας την έννοια της πλαστικότητας του εγκεφάλου στα πλαίσια της χωροκρατικής αντίληψης βεβαιότητες και αβεβαιότητες του χώρου

Title in english
Investigating the concept of brain plasticity in the context of the spatial perception certainties and uncertainties of space
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Master Thesis
Date
2016
Advisor
Σπηλιόπουλος, Μάριος, 1957-
Χανδρής, Παντελής, 1963-
Ξηροπαΐδης, Γιώργος, 1958-
Examining Committee
Χανδρής, Παντελής, 1963-
Ξηροπαΐδης, Γιώργος, 1958-
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
MA Program in Visual Arts
Keywords in english
Human brain, Plasticity, Space, Geographical perception
Abstract
Η μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου του πολυπλοκότερου αντικειμένου στο σύμπαν, αναμφισβήτητα αποτέλεσε και αποτελεί μια από τις κορυφαίες αναζητήσεις στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας, με τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών να μας εκπλήσσουν διαρκώς. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου, η προσαρμοστικότητα το, ο τρόπος που μαθαίνει, δημιουργώντας καινούργιες συνάψεις μεταξύ των νευρωτικών δικτύων, ο τρόπος που αλλάξει προσπαθώντας κάθε φορά να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, αποκαλύπτει ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο αλληλεπίδρασης, που οπωσδήποτε όση γνώση και να κατακτήσει η ανθρωπότητα, δεν θα μπορέσει να εξαντλήσει.
Abstract in english
The study of the human brain, the most complex object in the universe.
Description
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio