Φωνολογικά ορυκτά

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2015-07
Advisor
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Κουμπής, Τάκης
Χανδρής, Παντελής, 1963-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Η εμφάνιση του τίτλου «φωνολογικά ορυκτά» οδηγεί σε μία πρώτη απορία. Πώς μπορεί να υπάρχει ένα ορυκτό της φωνής; Δύο πράγματα «δεν είναι απλώς δύο, είναι διαφορετικά» εντοπίζει ο Hegel στοχαζόμενος πάνω στις διακρίσεις της διαφοράς, αντίθεσης και αντίφασης (Hegel 2013: 122). Τα δύο συνιστούν τρεις όρους: το ένα, το άλλο και τη σχέση μεταξύ τους. Εκκινώντας από αυτή τη διαχώριση που εντοπίζει ο Hegel, τα δύο πράγματα που εμφανίζονται στον τίτλο «φωνολογικά ορυκτά» είναι το σύνολο αυτών και της σχέσης της διαφοράς τους. Ως εδώ καλά με αυτή την αφετηρία από τη σκοπιά της λογικής. Μία άλλη προλογική αφετηρία εκφράζεται με το προσωπικό ερώτημα: Μιλάω με τη φωνή μου για το ορυκτό που εμφανίζεται ως μία «γλυπτικότητα της φωνής» ή μιλάω εγώ-ως-άλλη γι αυτό που μπορεί να αποκρυσταλλώνει μια ορυκτή μορφή ως μια πράξη εκφώνησης εν δυνάμει από τον κάθε άλλο; Αυτό το (παράδοξο) ερώτημα αναφέρεται στις δυνατότητες της οικείωσης της γλώσσας και του έργου αλλά και μιας πρώτης επιθυμίας παραγωγής μίας γλώσσας που θα μπορεί να μιλήσει για την ίδια τη γλώσσα. Το παράδοξο αυτό συνοδέυσε το έργο σε όλη τη διαδικασία της ανάπτυξης του και εδώ, αναδύεται ξανά καθώς αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εμφανιστεί μια κάποια επαναδιαπραγμάτευση του μέσω ενός γραπτού λόγου ο οποίος εκκινεί από το εικαστικό έργο. Στη θεωρητική αυτή εργασία προτείνω μια παράλληλη ανάγνωση αυτού που μπορεί να ειπωθεί (της πράξης εκφώνησης που αποτέλεσε την αφορμή του έργου), αυτού που εμφανίζεται ως εικόνα του πράγματος (της γλώσσας ως γλυπτικό πράγμα) και αυτού που, σε δεύτερο χρόνο, γράφεται (και διαβάζεται τώρα εδώ) σε σχέση με το έργο.
Abstract in english
Description
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio