Στοιχεία σκηνοθεσίας νέων μέσων

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2005
Advisor
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Examining Committee
Δασκαλοθανάσης, Νίκος, 1961-
Λιούπης, Δημήτρης
Ραφτόπουλος, Φώτης
Σωτήρχος, Σταύρος
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Ανέκαθεν, όπως η ιστορία ομολογεί, ο άνθρωπος προσπαθούσε να σημασιοδοτήσει μέσω της Τέχνης, με ποικιλόμορφους τρόπους, βιωματικά μοντέλα, τα οποία επιδέχονται ερμηνείες. Αντικείμενα τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία απολύτως χρησιμότητα σ’ έναν κόσμο καθαρά υλικό, όχι μόνο δεν έπαψαν να παράγονται, αλλά ακόμη περισσότερο κατέστησαν σημαίνοντα. Η Τέχνη λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα, με ένα τέτοιο σκεπτικό, να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης ανάγκης, η οποία σχετίζεται με μια πραγματικότητα όχι τόσο υλική, όσο νοητικο-ψυχικο-πνευματική. Αφορά δηλαδή περισσότερο στο res cogitans και όχι στο res extensa της μεταφυσικής θεωρίας του Ντεκάρτ. Εφόσον βέβαια παραδεχτούμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει, είναι σαν να δηλώνουμε αυτόματα τη συγκατάθεσή μας στο ότι προέρχεται (η Τέχνη) από έναν κόσμο άυλο, ο οποίος για κάποιους λόγους, είναι απαραίτητο έως αναγκαίο να «υλοποιηθεί». Η υλική του υπόσταση είναι και ο μοναδικός τρόπος ώστε να καταστεί πρωτίστως αισθητός και κατόπιν ερμηνείας, ίσως αντιληπτός. Η δυνατότητα μορφοποίησης ενός τέτοιου κόσμου δείχνει να αποτελεί τον κυρίαρχο προβληματισμό, αλλά ταυτόχρονα και την βασική ιδιότητα και ικανότητα του καλλιτέχνη, στον οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να αποδοθεί ένας ρόλος παρόμοιος με αυτόν ενός παρατηρητή, που μεταφράζει ελεύθερα μια γλώσσα άυλη σε μιαν άλλη υλική.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 57
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio