Μηχανισμοί αμφιθυμίας

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2018
Advisor
Κουμπής, Τάκης
Ξηροπαΐδης, Γιώργος, 1958-
Σπηλιόπουλος, Μάριος, 1957-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Στην προσπάθεια μου να συλλάβω έναν κόσμο που μετασχηματίζεται συνεχώς, αφετηρία της εικαστικής μου πρακτικής αποτέλεσαν οι έννοιες της αποσταθε ροποίησης, της ανισορροπίας και της αμφιταλάντευσης. Με την παρέμβαση μου στην ωρολογιακή τάξη των πραγμάτων, επιχειρώ να διεισδύσω στο εσωτερικό τους, πλήτωντας τα αισθήματα, τις ορμές και τις ενοράσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο αρθρώνεται η εικαστική μου πρακτική, η οποία έχει ώς βάση της την διερεύνηση σχέσεων δυνά μεων, διαδικασία μέσω της οποίας επιδιώκω να διαμορφώσω τα θεμέλια ενός νοητι κού σύμπαντος. Η ανάγκη μου να ενσωματώσω στο έργο μου τόσο την κίνηση όσο και τον ήχο, με οδήγησε σε εικαστικές πρακτικές οι οποίες επιστρατεύουν τις αρχές, τόσο της φυσικής όσο και της μηχανικής πραγματικότητας.Έτσι, ακολουθώντας μεθόδους συναφείς του κινήματος της Κινητικής Τέχνης, επικεντρώνομαι σε αυτές τις δυναμικότητες του ενεργείν, οι οποίες προκύπτουν μέσω του αισθήματος, της σκέψης και της πράξης. Υπο το πρίσμα αυτό, οι σκέψεις και οι πράξεις δύνανται να οδηγήσουν σε εκφάνσεις μιας μύχιας επαναστατικότητας, κατ’ επέκταση ακόμα και σε εκδηλώσεις εξέγερσης.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 19
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio