Το ζωγραφικό εντός του οπτικού

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2010
Advisor
Κουμπής, Τάκης
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με τους όρους της φυσικής παρουσίας του μέσα σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται συνεχώς (στην κυβερνητική εποχή είμαστε παντού και ταυτόχρονα)· η τέχνη θα έπρεπε να μας βοηθά να ορίσουμε τη θέση μας σε σχέση με αυτόν τον κόσμο. Αυτό που μένει είναι να καθορίσουμε το επίπεδο της συνείδησης που έχουμε γι’ αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες, είτε ως μηχανές είτε ως δυνητικές πραγματικότητες, αναμφισβήτητα επιφέρουν μέσα μας πραγματικές αλλαγές, διότι τελικά δεν είμαστε παρά μόνον οι επινοήσεις μας. Ωστόσο καμία σχέση με τον κόσμο δεν μπορεί να συγκροτηθεί χωρίς το σώμα και καμία τεχνική δεν μπορεί αφ’ εαυτής να εξηγήσει αυτήν τη σχέση. Το μέλημά μου δεν συνίσταται στο να σχολιάσω τις ζωγραφισμένες εικόνες μου μέσω της εξήγησης ή ερμηνείας τους, αλλά μάλλον να προσπαθήσω να αντιληφθώ επαρκώς τον τόπο και το ζωγραφικό γεγονός αυτών των εικόνων που μάς κάνουν να εστιάζουμε πάνω τους το βλέμμα μας.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 24
Θεωρητικό σκέλος Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio