Η έννοια του αρχείου

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2005
Advisor
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Δασκαλοθανάσης, Νίκος, 1961-
Σωτήρχος, Σταύρος
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Στην παρούσα θεωρητική εργασία προχώρησα σε μια έρευνα σχετικά με την έννοια του αρχείου, καθώς αυτή σχετίζεται με το έργο το οποίο παρουσιάζω, τόσο ως μέρος μιας διαδικασίας, όσο και ως ένα σημαντικό μέρος του έργου, στην τελική του διαμόρφωση. Ξεκινώντας, αναφέρομαι σε ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν το αρχείο ως έννοια, όπως αυτά αναπτύσσονται στο έργο των Ζακ Ντεριντά, Σίγκμουντ Φρόιντ και Konrand Lorenz, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα με ένα τρόπο που ενδιαφέρει την εργασία μου στο σύνολο της. Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο μέρος, διερευνώ σχέσεις ανάμεσα στην έννοια του αρχείου και την εικόνα (την εικόνα ως μέρος ενός αρχείου, καθώς και την ανάλυση της), παραπέμποντας σε έργα των Walter Benjamin, Aby Warburg και άλλων. Τέλος, αναπτύσσω συσχετισμούς του θεωρητικού μέρους με την πρακτική εργασία.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 55
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio