Καταφύγιο μπλε

Title in english
Shelter Blue
Embargo lift
2025-02-13T08:55:45Z
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Master Thesis
Date
2021
Advisor
Σπηλιόπουλος, Μάριος, 1957-
Examining Committee
Σπηλιόπουλος, Μάριος, 1957-
Vlastaras, Vassilis
Ερηνάκης, Νικόλαος
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
MA Program in Visual Arts
Keywords in english
Wave, Sea, Blue shelter, Mob, Silence, Disturbance, Blue, Death
Abstract
Το "Καταφύγιο Μπλε” είναι ένα περιβάλλον, δομημένο με τη μορφή μιας θεατρικής παράστασης, αποτελούμενο από τρεις εγκαταστάσεις, με συνδετικά στοιχεία της αφήγησης τον ήχο και το φως. Το έργο αναφέρεται στα στάδια της αποδοχής της εν δυνάμει απώλειας. Το στοιχείο της θάλασσας αντιμετωπίζεται ως το οικείο και προσεγγίζεται μέσα από τη διερεύνηση της έννοιας του νερού. Στη σειρά των εγκαταστάσεων παρουσιάζεται η σχέση του νερού με τον χρόνο. Η αφήγηση ξεκινάει από το στάδιο της σιωπής και της αδράνειας, μετατοπίζεται στην εν - όχληση: το σημείο που οι σκέψεις αναδύονται από τον βυθό στην επιφάνεια και καταλήγει στον όχλο (οχλώ: ανακινώ ύδωρ ) προσεγγίζοντας τη δυναμική του πλήθους ως την έκκληση για μια ύστατη αντίδραση
Abstract in english
"Shelter Blue" is an environment, structured in the form of a theatrical performance, consisting of three installations, with sound and light as connecting elements of the narrative.The work refers to the stages of acceptance of potential loss. The element of the sea is treated as the familiar and approached through the exploration of the concept of water. In the series of installations the relationship of water to time is presented. The narrative starts from the stage of silence and inertia, shifts to annoyance: the point where thoughts emerge from the bottom to the surface and ends in the mob (in the ancient Greek sense of mob as a verb: I stir up water) approaching the dynamic of the crowd as the call for an ultimate reaction.
Description
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio