Από το έργο τεχνικής στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του στη σκηνοθετημένη φωτογραφία ως αυθεντικό έργο της τεχνικής αναπαραγωγής

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2013
Advisor
Χριστάκης, Αναστάσιος, 1947-
Κουμπής, Τάκης
Τερζόγλου, Νικόλαος - Ίων
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Στο παρόν δοκίμιο ξεκινώντας από το κείμενο “Από το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του” θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε τις θέσεις του Walter Benjamin, πάντα με επίκεντρο τη φωτογραφία, και να επαναπροσδιορίσουμε κάποιους όρους όπως αυτόν της αύρας (στην ελληνική μετάφραση του “Δοκίμια για την Τέχνη” ο όρος αύρα μεταφράζεται ως “αίγλη”) και μέσα από αυτόν τον επαναπροσδιορισμό να καταλήξουμε στην έννοια του αυθεντικού έργου τέχνης της τεχνικής αναπαραγωγιμότητας.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 27-28
Θεωρητικό σκέλος Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio