Ολυμπία Κουκοφίκη : θεωρητική εργασία συναφούς θέματος του εικαστικού έργου μου

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2006
Advisor
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Οι ιστορικές αναφορές σχετικά με τον Μινιμαλισμό, μας οδηγούν πίσω στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα και σε κινήματα όπως, ο Σουπρεματισμός, ο Κονστρουκτιβισμός, το de stijl και το Μπαουχάους. Καλλιτέχνες του κινήματος, μετά την διάλυση του εργάστηκαν στην Αμερική και σίγουρα επηρέασαν το εικαστικό γίγνεσθαι του τόπου. Δυο θεμελιακές προτάσεις-ζητήματα που είχαν κατατεθεί ήδη στην δεύτερη δεκαετία του αιώνα, αλλά που στη συνέχεια ατόνησαν, αποτέλεσαν βασικά θέματα για τα κινήματα του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα. Η πρώτη αφορά το μαύρο τετράγωνο του Malevich (έργο του 1913), το οποίο βασίστηκε στην υπόθεση πως οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στον μουσαμά αποτελεί εικόνα. Και η δεύτερη, αφορά το έργο του Μ.Duchamp «κρήνη» (έργο του 1917), που θεμελίωσε το ready made ως ένα «εν δυνάμει» έργο τέχνης. Αυτές οι δυο προτάσεις έπαιξαν βασικό ρόλο για την Μινιμαλιστική, Εννοιολογική και Πόπ τέχνη. Θα σταθώ να κάνω μια σύντομη αναφορά στο έργο του Malevich, καθώς πιστεύω πως οι εικαστικές του αναζητήσεις επηρέασαν καλλιτέχνες των οποίων το έργο έχω μελετήσει, σχετικά με τα έργα της παρούσας δουλειάς.
Abstract in english
Description
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio