Μυστικός δείπνος

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2006
Advisor
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Η Διπλωματική μου Εργασία όπως δηλώνει ο τίτλος είναι ένας «ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ», είναι μια «ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» προσώπων, των οποίων η παρουσία δηλώνεται, μέσα από τα χρησιμοποιημένα παπούτσια τους. Ο «ΜΥΣΤΙΚΟΣ» μου «ΔΕΙΠΝΟΣ» είναι τοποθετημένος σ’ έναν ανοιχτό χώρο. Μόλις έρθει ο θεατής σε επαφή με το έργο, συναντιέται με 11 ζευγάρια χρησιμοποιημένα παπούτσια, τα οποία είναι τοποθετημένα στο δάπεδο του χώρου και ανήκουν στα πρόσωπα που συμμετέχουν στο «ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ». Τα παπούτσια βρίσκονται σε μετωπική στάση προς το θεατή. Ένα τραπέζι βρίσκεται στο κέντρο του χώρου, σε μια απόσταση, πίσω, από τη σειρά με τα παπούτσια. Το τραπέζι είναι καλυμμένο με ένα λευκό πανί. Επάνω, στο κέντρο του τραπεζιού, είναι τοποθετημένο ένα ζευγάρι χρησιμοποιημένα παπούτσια. Σε μια απόσταση από το τραπέζι, στον τοίχο, βρίσκονται, κάθετα δώδεκα σειρές από ζωγραφισμένα παπούτσια. Η κάθε σειρά αποτελείται από 6 ζευγάρια παπούτσια ζωγραφισμένα μετωπικά προς το θεατή και ολοκληρώνεται με ένα 7° ζευγάρι ζωγραφισμένο από την πίσω πλευρά του. Στην κάθε σειρά αντιστοιχούν συνολικά 7 ζευγάρια παπούτσια, ζωγραφισμένα το καθένα με μαύρο μολύβι, σε λευκό χαρτί 35 x 25cm, τα οποία αντιστοιχούν στα πραγματικά παπούτσια των προσώπων που συμμετέχουν στο «ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ».
Abstract in english
Description
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Περιέχει βιβλιογραφίες
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio