Ο σύντομός σου δρόμος προς το σπίτι

Title in english
Your short way home
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2021
Advisor
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Examining Committee
Αρβανίτης, Νικόλαος, 1979-
Γκινοσάτης, Δημήτρης
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Writing, Videogames, Wargames, Computer, Simulation
Abstract
Η μελέτη μου αφορά την έννοια της προσομοίωσης, τεχνικά και ιστορικά καθώς γίνεται παράλληλα μια προσέγγιση της ανάπτυξης των υπολογιστών, των βιντεοπαιχνιδιών και των εφαρμογών που έχουν τα παραπάνω στις τεχνολογίες του πολέμου. Παράλληλα κάνω μια δικιά μου απόπειρα σύνδεσης του καθολικού χαρακτήρα της έννοιας της προσομοίωσης με την γραφή ως μέσο και τον απόλυτο χαρακτήρα που ενέχουν ιστορικά τα δύο αυτά μέσα.
Abstract in english
My study is about the concept of simulation, technically and historically as it takes a parallel approach to the development of computers, video games and the applications thatthey have in war technologies. On the other hand, I make a venture to connect the absolute character of the concept of simulation with writing both as mediums through history and technical detailing.
Description
Βιβλιογραφία: σ. 24
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
To dvd-rom περιέχει το εικαστικό σκέλος της εργασίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio