Από την ιδανική τοπιογραφία του Claude Lorrain στον αγγλικό κήπο του Stourhead : ένας διάλογος μεταξύ τέχνης και φύσης

Title in english
Embargo lift
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2020-09
Advisor
Ζήκα, Φαίη
Examining Committee
Λιτσαρδοπούλου, Ναυσικά
Ρούσσου, Βαρβάρα
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Abstract
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ο οποίος είναι ακριβώς να καταδείξει πώς η τέχνη και η φύση, δύο έννοιες κατ’ επίφαση αντίρροπες, δύνανται να συμπορευτούν εν αρμονία επιτελείται μέσα από την εξέταση μίας αρκετά ιδιάζουσας περίπτωσης, όπου η εικαστική τοπιογραφία του 17ου αιώνα καθίσταται το πρωταρχικό μιμητικό πρότυπο στη διαμόρφωση του αγγλικού κήπου-τοπίου του επόμενου αιώνα. Εν ολίγοις, το κεντρικό προς διερεύνηση ερώτημα το οποίο τίθεται αναλύεται σε σχέση με την πορεία πρόσληψης του φυσικού τοπίου στο πεδίο της τέχνης, καθώς και την επιστροφή αυτού—πλέον διαμεσολαβημένου από την εικαστική τοπιογραφία—πίσω στην τοπιακή διαμόρφωση της φύσης. Η προς εξέταση περίπτωση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς από τη μία φαίνεται πως εντός του πλαισίου της, όχι μόνο ανατρέπεται το παραδοσιακό πρόταγμα της τέχνης που μιμείται απαρέγκλιτα τη φύση, αλλά ταυτόχρονα, καθίσταται φανερό πως οι δύο έννοιες, με τη διαμεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα, συμφύονται και αποκτούν μία σχέση αλληλεξάρτησης. Σε αναφορά της εικαστικής τοπιογραφίας του Claude και της τοπιακής διαμόρφωσης του κήπου του Stourhead, η εις βάθος διερεύνηση της προσληπτικής πορείας του τοπίου, η οποία σχηματικά ακολουθεί τη διαδρομή από τη φύση στην τέχνη και από την τέχνη και πάλι πίσω στη φύση, καθίσταται κεντρικός πυλώνας της παρούσας εργασίας. Στο σημείο αυτό, η πρωτογενής έρευνα πηγών σύγχρονων τόσο της καλλιτεχνικής δράσης του τοπιογράφου, όσο και των ευρύτερων συγκειμένων της αγγλικής θεωρίας περί τοπίου και κήπου, καθώς και η παράλληλη ενσωμάτωση δευτερογενών πηγών, ως ενός χρηστικού και συχνά διαφωτιστικού εργαλείου, κρίνονται αμφότερες άκρως αναγκαίες για την όσο το δυνατό καλύτερη κατανόηση της εν λόγω διαλεκτικής σχέσης. Κατά συνέπεια, η δομή της εργασίας ακολουθεί τους εξής άξονες-κεφάλαια: αρχικά, το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με τη μελέτη της κατά βάση νατουραλιστικής αφόρμησης της ιδανικής τοπιογραφίας του Claude, πάντοτε στο ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου αυτή αναδύεται˙ το 2ο κεφάλαιο, εν συνεχεία, επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική πρόσληψη του ύφους του Claude στην Αγγλία του 18ου αιώνα, καθώς επίσης στην επίδραση αυτού στη διαμόρφωση του αγγλικού κήπου τοπίου του Stourhead˙ τέλος, το 3ο κεφάλαιο πραγματεύεται την επιμέρους θεματική της «ετεροτοπίας» του Stourhead ως πραγμάτωσης της εικαστικής ουτοπικής πρότασης του Claude˙ η έρευνα οδηγείται σε ορισμένα συμπεράσματα με τα οποία ολοκληρώνεται η παρούσα εργασία.
Abstract in english
Description
Περιέχει βιβλιογραφίες
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio