Οχυρώσεις : διπλωματική εργασία

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2012
Advisor
Κουμπής, Τάκης
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Απόρροια της εικαστικής έρευνας που πραγματοποίησα στα δύο έτη του μεταπτυχιακού αποτελεί η παρούσα εργασία ως μία προσπάθεια διερεύνησης των διυποκειμενικών σχέσεων και ανάγνωσης της ταυτότητας του μετανεωτερικού υποκειμένου με όρους χωρικότητας και σωματικότητας. Άραγε με ποιους όρους μπορούμε να περιγράψουμε το αναδυόμενο υποκείμενο στο σύγχρονο περιβάλλον; Ποιος τρόπος ύπαρξης έχει κυριαρχήσει, ποια η χωρική αποτύπωση του και τι επιπτώσεις έχει αυτός στην συγκρότηση του ατόμου; Στόχος : η αφύπνιση της συνείδησης και η ενεργοποίηση της σκέψης σχετικά με τον τρόπο διαβίωσης και την συνδιαλλαγή με τον άλλον.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 20-21
Θεωρητικό σκέλος Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio