Repository logo
 

Πόσο "νεαρό κορίτσι¨είσαι;

Title in english

How much of a young girl are you;

Embargo lift

Type

Μεταπτυχιακή εργασία
Master Thesis

Date

2023

Examining Committee

Μπέτσου, Βίκη, 1971-
Φλώρος, Άγγελος
Καββαθάς, Διονύσης

Studio Director

Academic Institution

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Université Paris 8 Vincennes - Saint - Denis
Athens School of Fine Arts

Department

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts

Division

Studio

Category

Master of Arts Program

ΠΜΣ "Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης"
MA Program in Art, Virtual Reality and Multi-Purpose Systems of Artistic Expression

Keywords in english

Young-Girl, Spectacle, Living currency, Capitalism, Cyberfeminism

Abstract

Η διπλωματική εργασία αποπειράται να σκιαγραφήσει τη φιγούρα του Νεαρού-Κοριτσιού, όπως εξηγείται από τους Tiqqun στο βιβλίο τους Preliminary Materials for a Theory of the Young Girl [Προκαταρκτικά Υλικά για μια Θεωρία του Νεαρού-Κοριτσιού], το Νεαρό-Κορίτσι, ως έννοια σύμβολο με οικουμενική ισχύ, ταυτίζεται στο κείμενο με τον ιδανικό πολίτη της υπερκαταναλωτικής κοινωνίας, της κοινωνίας του Θεάματος. Χωρίς έμφυλο πρόσημο, το Νεαρό-Κορίτσι είναι ένα αντικειμενοποιημένο ον. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου σίγουρα θα εντοπίσεις τον εαυτό σου, αρχικά ίσως τρομάξεις, έπειτα μπορεί να σου φανεί διασκεδαστικό, στη συνέχεια πιθανόν να σου προκαλέσει θυμό, τέλος θα έχει καταφέρει να σου προσφέρει συνοπτικά μικρά ψήγματα σαγηνευτικής «σοφίας». Οι Tiqqun ισχυρίζονται ότι δεν είναι καθόλου θεωρητικό έργο. Αποκαλούν το κείμενο τους «thrash theory» θεωρία των σκουπιδιών υλικά που συσσωρεύονται από τυχαία συνάντηση. Χρησιμοποιείται και στην εργασία η ίδια μεθοδολογία, η θεωρία των σκουπιδιών καθιστά ορατή την άτακτη « διαδικασία σύσκεψης » που κρύβεται από τη συμβατική ρητορική. Αρχικά γίνεται μια σύντομη περιγραφή των Tiqqun και της ιστορίας τους ως ομάδα. Έπειτα παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για τα Προκαταρκτικά Υλικά για μια Θεωρία του Νεαρού Κοριτσιού, ακολουθεί μια πρώτη γνωριμία με το Νεαρό-Κορίτσι, στη συνέχεια βλέπουμε το πως γεννήθηκε, γνωρίζουμε το σώμα του Νεαρού-Κοριτσιού, ακούμε το Νεαρό-Κορίτσι και σχηματίζουμε ένα μωσαϊκό της εικόνας του με το οικολογικό, φανταστικό, ψηφιακό, λυπημένο και το βασικό Νεαρό-Κορίτσι που μέσα από μια κριτική ανάλυση φτάνουμε στο τέλος στα συμπεράσματα.

Abstract in english

This dissertation attempts to describe the figure of the Young-Girl, as explained by Tiqqun in the book Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl; the young girl as a symbol with universal impact, is identified in the text as the ideal citizen of the overconsumption society, the spectacle society .Without any gender determination, the Young-Girl is an objectified being. On the pages of this book you will certainly find parts of yourself; initially you might be taken aback, but later you may find it entertaining; as you keep reading, you may experience anger; however, by the time you finish, it will have offered you concise nuggets of fascinating “wisdom”. Tiqqun claim that it is not in the least a theoretical work. They refer to their work as ‘trash theory’, trash meaning materials which accumulate by chance. The same methodology is used in the dissertation. The theory of the trash highlights the random ‘process of deliberation’’ which is hidden by conventional rhetoric. First, Tiqqun and their history as a team are described briefly. Then, some information about the Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl is presented Next comes an introduction with the YoungGirl, after which we see how she was born, we are acquainted with the body of the Young-Girl, we listen to the Young-Girl and form a mosaic of its image with the ecological, imaginary, digital, sad and basic Young-Girl and arrive at our conclusions at the end.

Description

Creative Commons License

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Creative Commons License URL

Brief Bio