Με αφορμή τη συμμετρία

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2006
Advisor
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Δασκαλοθανάσης, Νίκος, 1961-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Σ’ όλη την προηγούμενη μου εικαστική δημιουργία, χωρίς την χρήση υπολογιστών, ενυπήρχε η έννοια της συμμετρίας, φανερή και στις μεμονωμένες γλυπτικές φόρμες (φλόγες, ελκυστές, νάρκισσος κλπ.), αλλά και στον τρόπο εγκατάστασης κι επέκτασή τους. Σε πολλά, επίσης, ζωγραφικά μου έργα, όπως και σε πήλινα μικρογλυπτά είναι φανερή και συνειδητή η συμμετρία, απαραίτητη για την επεξήγηση των εννοιών που ήθελα να εκφράσω. Ο συμβολικός χαρακτήρας των έργων επέτρεπε κι επέβαλλε τη χρήση μορφών συμμετρικών. Εξάλλου, όλα τα σύμβολα, θρησκευτικά ή μη, έχουν τουλάχιστον έναν άξονα συμμετρίας. Μελετώντας την έννοια της, διαπίστωσα ότι ορισμένοι άνθρωποι έλκονται ιδιαίτερα από συμμετρικές μορφές κι εγώ ανήκω σίγουρα σ’ αυτούς. Η συμμετρία με την έννοια των ίδιων επαναληπτικών διαδικασιών, στην ουσία ενυπάρχει σε όλα τα οπακά εφέ ενός προγράμματος επεξεργασίας βίντεο, όπως το Premiere που εγώ χρησιμοποίησα. Ο πειραματισμός κι η έρευνα των τροποποιητών ήταν μεγάλος κι οι μικρές αλλαγές έφερναν σημαντικές αλλαγές στην εικόνα. Η δουλειά που παρουσιάζω είναι ένα μέρος της έρευνας αυτής. Επέλεξα τρεις ενότητες. Το αρχικό πρωτογενές υλικό των δύο ενοτήτων προέρχεται από βιντεοσκόπηση της θάλασσας κι ιδιαίτερα των αντανακλάσεων του νερού με πλάγιο φωτισμό, δηλαδή νωρίς το πρωί ή στην αρχή της ανατολής της πανσελήνου με το εφέ του καθρέφτη. Οι μετέπειτα τροποποιητές προκαλούν τέτοιες αλλαγές που δύσκολα αναγνωρίζεις το πρωτογενές υλικό, πλην του ήχου που παρόλες τις αλλαγές , κρατάει τις μνήμες του κυματισμού της θάλασσας. Απ’ αυτό το υλικό, παρουσιάζω μια σειρά βίντεο με αργές περιστρεφόμενες κυκλικές δίνες. Εδώ, οι αλλαγές είναι βαθμιαίες, ο ρυθμός αργός κι η περιστροφή της «έλικας» προκαλεί σμίκρυνση και διόγκωση μιας ρέουσας κατάστασης. Η ρευστότητα των κυματισμών κι η επαναληπτικότητά τους κι ο πλούσιος συμβολισμός του κύκλου, χαρακτηρίζει αυτά τα βίντεο. Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται μια γρήγορη εναλλαγή άπειρων συμμετρικών μορφών, που η μια έρχεται απ’ την άλλη. Προβολή εναλλασσόμενων συμμετρικών εικόνων ενεργοποιεί, πιθανά, τη ‘μολυσμένη’ συμμετρική μας αντίληψη, διχάζσντάς την, παρασυρμένη ανάμεσα σε κόσμους συμβολικούς, όπου κάθε εικόνα αναγγέλλει την πολλαπλότητά της. Έτσι, το ορατό και το απτό μας δίνει μιαν οσμή της δομής του αόρατου κι απερίγραπτου. Η τρίτη ενότητα προέρχεται από βιντεοσκόπηση σχεδίων μου. Τροποποιώντας τα σχέδια μου, σε εικόνες συμμετρικές δημιουργούνται καινούργιες σχέσεις μεγεθών, σχημάτων, χώρων. Δημιουργούνται νέες εικόνες, παράδοξες οπτικά και γνώριμες ταυτόχρονα, λόγω της συμμετρίας τους. Όπως στη φύση, η συμμετρία οδηγεί σε μιαν άπειρη δημιουργία μορφών ζωής, έτσι κι εδώ με παρόμοια διαδικασία οδηγεί σε πολλαπλές δυνατότητες. Στόχος μου, αποφεύγοντας τις βαρετές ευανάγνωστες συμμετρικές εικόνες, είναι να ενεργοποιηθεί η συμμετρική μας αντίληψη προς ερμηνεία αυτών των φυσικών εικόνων απ’ τη μια, φανταστικών και συμβολικών απ’ την άλλη.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 28
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio