Μαύρο βουνό : μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2019
Advisor
Examining Committee
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Κονταράτος, Γιάννης, 1968-
Χριστόπουλος, Κώστας, 1976-
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τον θεωρητικό μου προβληματισμό, και κυρίως να αναδείξει σημεία από ποικίλες ετερόκλητες αναφορές οι οποίες συμπορεύονται με την εικαστική μου παραγωγή. Κεντρικές συνισταμένες του συνόλου του έργου αποτελούν : η έννοια του τοπίου, η επιπεδότητα, η προβληματική γύρω από την ίδια την «φύση» της εικόνας, η αναζήτηση της εσωτερικότητας. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Σε κάθε ένα από αυτά - οι όποιες αναφορές - επιχειρήθηκε να συνδεθούν με την προσωπική μου εικαστική πρακτική. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο εκκινεί από τον λόγιο, ποιητή Πετράρχη, ο οποίος ακριβώς στο μεταίχμιο Μεσαίωνα και νεωτερικής εποχής επιλέγει - κατά την δική μου ερμηνεία - την στροφή σε ένα εσωτερικό τοπίο/τόπο. Το δεύτερο κεφάλαιο με αφορμή την πρακτική των ορθοδόξων χριστιανών ασκητών φιλοδοξείτε να συνδεθεί η έννοια της «κατοίκησης» με την πνευματική ζωή καθώς και με την καλλιτεχνική εμπλοκή/κατοίκηση στο ίδιο το παραγόμενο έργο. Το δε τρίτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται την έννοια της «αποκάλυψης» και τη σύνδεση της με ζητήματα μορφής και εικόνας, όπου και γίνεται αναφορά στο έργο του Alexander Cozens, καλλιτέχνη του 18ου αιώνα. Τέλος εμβόλιμα στο κείμενο τοποθετήθηκαν ορισμένα αποσπάσματα από τα προσωπικά μου sketchbook, τα οποία λειτουργούν ως εργαλεία στο πλαίσιο της εννοιολογικής και εικαστικής αναζήτησης του έργου. Επιχειρήθηκε μια συνολική εποπτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου του εικαστικού μου έργου με κεντρικό άξονα την αμφίδρομη σχέση μεταξύ του χώρου και του μοναχισμού και τον τρόπο με το οποίο αυτό το δίπολο έρχεται σε επαφή με την έννοια του τοπίου. Μέσα στη προσπάθεια κατανόησης της μεσαιωνικής αντίληψης πρόσληψης της φύσης και του πλαισίου που αιτιολογεί και νοηματοδοτεί τις ασκητικές πρακτικές οδηγήθηκα στο εννοιολογικό πλαίσιο της Αποκάλυψης, η οποία παράλληλα αιτιολογεί και νοηματοδοτεί και την δική μου καλλιτεχνική πρακτική.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 19
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio