Ένα μυρμήγκι στο όριο : η εικόνα ως ενδογενές τμήμα της ανοιχτής και εν ενεργεία πραγματικότητας : μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2019
Advisor
Examining Committee
Vlastaras, Vassilis
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Κουμπής, Τάκης
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Η παρακάτω διαδρομή είναι μια προσπάθεια να εκφραστούν κάποιες θέσεις που γνώρισα μέσα στο πλαίσιο των σπουδών μου στο Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών. Ερχόμενη σε επαφή με τη θεωρία της Κριτικής Εικονολογίας προσπάθησα να αναπτύξω κάποιους ισχυρισμούς αυτής της θεωρητικής προσέγγισης που ήταν τόσο επιδραστική σε εμένα προσωπικά. Στόχος μου ήταν να συνδέσω και να υποστηρίξω θεωρητικά το προσωπικό μου καλλιτεχνικό έργο με αυτούς τους ισχυρισμούς καθώς και με μια τάση για πολιτική θέση μέσω της τέχνης. Η παρούσα εργασία έχει, λοιπόν, σκοπό να προσεγγίσει την έννοια της εικόνας σε ένα σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο ακολουθώντας τους στοχασμούς γύρω από την διαλεκτική εικόνα, κατά τον όρο του Βάλτερ Μπένγιαμιν, και την Κριτική εικονολογία. Καίριο ζήτημα μέσα στην προβληματική αυτή είναι η ιδιότυπη δύναμη της εικόνας αλλά και η άποψη ότι οι εικόνες είναι ικανές να παίρνουν θέση, να ασκούν κριτική και να εμφανίζουν μια αληθοφανή πραγματικότητα που λειτουργεί ως παράθεμα του πραγματικού κόσμου. Αυτή η θέση οδηγεί στην πρόσληψη της εικόνας ως ένα εν δυνάμει υποκείμενο ικανό να προβάλει διάφορες μορφές αντίστασης. Η εικόνα παρουσιάζει μια δυνατότητα έκφρασης, μέσω της οπτικής της φύσης, αυτού που αρχικά υφίσταται χωρίς-όνομα. Είναι δυνατό με αυτό τον τρόπο να εισαχθούμε σε ένα πεδίο πολιτικής χειραφέτησης αφήνοντας τη νόηση και τη σκέψη μας να περιπλανηθεί και να οικοδομηθεί κοιτώντας εικόνες. Σύμφωνα με την Κριτική Εικονολογία, η μορφική συγκρότηση της εικόνας αυτούσια χωρίς να εμπίπτει σε λογοκεντρικές επεξηγήσεις, δηλαδή τα φυσικά της χαρακτηριστικά και μόνο, αποτελούν το μέσο για αυτή τη διαδρομή.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 57-58
Θεωρητικό σκέλος Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio