Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος : διπλωματική εργασία

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2016
Advisor
Λοϊζίδη, Νίκη
Σπηλιόπουλος, Μάριος, 1957-
Ξαγοράρης, Ζάφος, 1963-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Με το κείμενο αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω το πλαίσιο μέσα στο οποίο συγκροτήθηκε η σκέψη μου και διατυπώθηκε κατόπιν σε εικαστικό έργο κατά τον διετή κύκλο παρακολούθησης του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. θέτοντας ως αφετηρία την διπλωματική εργασία και το σύνολο του σπουδαστικού μου έργου η πρώτη αναγκαιότητα που διαπίστωσα ήταν να οδηγηθεί το έργο μου στον επαναπροσδιορισμό καθενός από τους μορφικούς και εκφραστικούς τύπους που εφαρμόζονται μέσα σ’αυτό. Έτσι η ανάγκη «οικονομίας» μπήκε ως πρώτη προτεραιότητα μέσα στη νέα πορεία του έργου μου. Η κάθε είδους ύλπ απομονώθηκε ως αυτόνομο συστατικό - στοιχείο που με τον ανάλογο. Ότι κάνει την εμφάνισή του, πρέπει να απομονωθεί για να φανεί (Γκαίτε) το δωδεκάορτο, μεικτή τεχνική σε ξύλο, 2002 χειρισμό θα μπορέσει να αναπτύξειτις ιδιότητές του, όσο καιτιςδυνατότητέςτου να μεταμορφωθεί σε κάτι διαφορετικό. Να πάρει με άλλα λόγια μια νέα υπόσταση γεννώντας έτσι μια νέα εικόνα.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. [12-13]
Θεωρητικό σκέλος Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio