Για έναν υποκειμενικό κινηματογράφο : εικόνα - μνήμη, χρόνος και αντίληψη : διπλωματική εργασία, θεωρητική υποστήριξη

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2011
Advisor
Πούλος, Παναγιώτης, 1954-
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Αποστόλου, Θανάσης
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Σκοπός του κειμένου που ακολουθεί δεν είναι μια γραμμική ανάλυση της εξέλιξης του κινηματογράφου διαχρονικά. Έχει προκόψει κυρίως από μια προσωπικό] ανάγκη κατανόησης ορισμένων προβλημάτων που παρουσιάζονται στον κινηματογράφο και τα οποία προσπαθώ να συμπεριλάβω στην καλλιτεχνική μου πρακτική. Βέβαια, τα ερωτήματα που εγείρονται κάθε φορά υπερκαλύπτουν την αρχικό] πρόθεση, αλλά καθαρά για λόγους διαχείρισης αυτού του κειμένου θα πρέπει να παραμείνουμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία που θεωρώ σημαντικά. Δυστυχώς οι έννοιες της Ιστορικότητας όπως αυτό] παρουσιάζεται στον Walter Benjamin, αλλά και τα κοινωνικά αιτήματα του Μάη του ’68 σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική τους ρήξη, παρόλο που τα θεωρώ άρρηκτα συνδεδεμένα με την παρούσα εργασία δεν θα αναλυθούν, καθώς αυτό θα απαιτούσε έναν πολλαπλάσιο όγκο κειμένου πού ίσως δεν θα εξυπηρετούσε τον παροντικό του στόχο.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 31
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio