Μαλεγιαννάκης Ιωάννης : πτυχιακή εργασία

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2010
Advisor
Ιωαννίδης, Ανδρέας
Χριστάκης, Αναστάσιος, 1947-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Που αρχίζει μέσα σε ένα έργο η στιγμή που ol λέξεις γίνονται ισχυρότερες από το νόημα τους και που το νόημα γίνεται υλικότερο από τη λέξη; Η προοπτική του έργου είναι ξεκάθαρη ήδη από το 1923. Η επινόηση σχετίζεται με τον χώρο. Η επιφάνεια είναι ο τρόπος με τον οποίο αναδύεται το νόημα και καθίσταται ορατή η πραγματικότητα του έργου. Το έργο συνολικά μπορεί να διαβαστεί σαν μια έμμεση δήλωση ως προς τη δημιουργική διαδικασία : όταν τα γλωσσικά εργαλεία δεν επαρκούν, τότε κρίνεται αναγκαία η επινόηση ενός προσωπικού κώδικα. Το έργο λειτουργεί σαν κειμενική αναπαράσταση χώρου, όπου ο επιμερισμός σε εσωτερικό και εξωτερικό και η οριοθέτηση των φυσικών σωμάτων μετατρέπεται σε αμφιβολία. Οι ρωγμές στις έννοιες του χρόνου και της ταυτότητας, η απώλεια πίστης στην πραγματικότητα και η επακόλουθη διαχείριση της σε όρους πλαστικότητας στις αναπαραστατικές μορφές είναι κινήσεις στην ευρωπαϊκή τέχνη και φιλοσοφία που αναγνωρίζουμε σήμερα ως ρομαντισμό.
Abstract in english
Description
Περιέχει βιβλιογραφίες
Θεωρητικό σκέλος Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio