Η πρόσληψη του Ευρωπαϊκού Συμβολισμού στην Ελλάδα (τέλη 19ου – αρχές 20ου) : Θεωρία και εικαστική πράξη

Title in english
View or Download Files
Embargo lift
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2022
Advisor
Ιωαννίδης, Ανδρέας
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Abstract
Ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εμβάθυνση στη δημιουργία και διαμόρφωση του κινήματος του Ελληνικού Συμβολισμού, στη Λογοτεχνία και τη Ζωγραφική, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου αιώνα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αφομοιώθηκε η ευρωπαϊκή βάση του Συμβολισμού σύμφωνα με την ελληνική ψυχή. Τελικός στόχος μου είναι να αναδείξω τη διαφορά ανάμεσα στην ελληνική ψυχή και την ευρωπαϊκή ψυχή και τις εκφάνσεις αυτών των διαφορών όπως παρουσιάζονται στην προσπάθεια των Ελλήνων καλλιτεχνών να αφομοιώσουν την ευρωπαϊκή γέννηση του Συμβολισμού. Στο πρώτο μέρος της εργασίας επικεντρώνομαι στο πεδίο της Λογοτεχνίας. Οι Έλληνες λογοτέχνες, τόσο μέσω των μεταφράσεών τους, των τεχνοκριτικών τους και των εκδόσεων περιοδικών όσο και των ευρωπαϊκών προτύπων που επιχειρούσαν να χρησιμοποιήσουν στα έργα τους, αποτέλεσαν την κύρια δίοδο για την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συμβολισμού στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, επικεντρώνομαι στη Ζωγραφική. Ο βασικός κορμός του αυτού του μέρους είναι χωρισμένος σε ένα τρίπτυχο. Πρώτα θα ασχοληθώ με την εικαστική μορφοποίηση των μεταφυσικών ανησυχιών του Νικόλαου Γύζη, ύστερα με τον εθνικό χαρακτήρα που προσδίδει στα πρόσωπα και στα τοπία ο Κωνσταντίνο Παρθένης και, τέλος, με την εσωτερική κίνηση των τοπίων του Κωνσταντίνου Μαλέα και του Μιχάλη Οικονόμου. Η Ζωγραφική αποτέλεσε το πεδίο της Τέχνης όπου ήταν περισσότερο δυνατό να μετουσιωθούν οι αρχές του Συμβολισμού σε αυτόνομη καλλιτεχνική δημιουργία. Για τους Έλληνες Ζωγράφους ήταν πολύ πιο εύκολο να απαγκιστρωθούν από τη μίμηση των Ευρωπαϊκών προτύπων καθώς τους περιέβαλε ο ήδη υπάρχων εσωτερικευμένος συμβολισμός του Ελληνικού Τοπίου.
Abstract in english
Description
Περιέχει βιβλιογραφία
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio