Εκδοχές ισορροπίας: Οι εναλλαγές ρόλων καλλιτέχνη και επιμελητή και η συναίρεσή τους στο πλαίσιο των ανεξάρτητων χώρων καλλιτεχνών

Title in english
Balancing acts: The blurring of roles between artist and curator and their merging within independent artist-run spaces
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Master Thesis
Date
2024
Advisor
Καραμπά, Ελπίδα
Examining Committee
Καραμπά, Ελπίδα
Αδαμοπούλου, Αρετή
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Department of Art Theory and History
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)
Keywords in english
Contemporary art, Artist-run spaces, Independent project spaces, Curation, Artist, Curator
Abstract
Η παρούσα εργασία ερευνά τις εναλλαγές ρόλων καλλιτέχνη και επιμελητή και τη συναίρεσή τους στο πλαίσιο των ανεξάρτητων χώρων καλλιτεχνών (artist-run spaces). Το διάστημα μεταξύ 1960 και 1990 προσδιορίστηκε ως το χρονικό πλαίσιο της έρευνας, καθώς σταδιακά εμφανίζονται ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα, όπως η οικειοποίηση της ιδιότητας του δημιουργού από τον επιμελητή, η ανάληψη διευρυμένων αρμοδιοτήτων από καλλιτέχνες και επιμελητές εξίσου, η διεκδίκηση των όρων παρουσίασης του καλλιτεχνικού έργου και η ανάγκη του καλλιτέχνη για αυτοπαρουσίαση. Αρχικά, εξετάζονται οι αντιμεταθέσεις ρόλων καλλιτέχνη και επιμελητή, με κύριο άξονα τις μελέτες των Paul O’Neill και Elena Filipovic. Έπειτα, παρατίθενται εμβληματικές–για το δυτικό παράδειγμα–εκθέσεις, στις οποίες εντοπίζεται έντονα το στοιχείο του μετασχηματισμού των ρόλων. Τέλος, μελετώνται οι ανεξάρτητοι χώροι καλλιτεχνών, από τη δεκαετία του ’60 έως τα τέλη του ’90, ως ριζώματα αυτών των εξελίξεων. Στόχος της εργασίας είναι να ερευνηθεί η πιθανή σύνδεση της ρευστότητας μεταξύ καλλιτέχνη και επιμελητή, που οδήγησε στη δημιουργία διευρυμένων, υβριδικών ταυτοτήτων, και της ανάδυσης των ανεξάρτητων χώρων καλλιτεχνών.
Abstract in english
This thesis examines the blurring of roles between artists and curators and their merging within the context of independent artist-run spaces. The research focuses on the period between 1960 and 1990 when issues related to this topic gradually emerged. Such issues include curators appropriating the status of creators, both artists and curators assuming extended responsibilities, artists asserting the terms of display of artistic work, and their need for self presentation. The research begins with a study of the transposition of roles between artists and curators, drawing on the works of Paul O'Neill and Elena Filipovic. Subsequently, exhibitions that have been influential for the Western paradigm and prominently feature the transformation of these roles are analysed. Finally, artist-run spaces from the ‘60s to late ‘90s are investigated as rhizomes of these developments. The paper aims to explore the possible connections between the fluidity of roles of artists and curators, which led to the creation of expanded, hybrid identities, and the emergence of independent artist-run spaces.
Description
Creative Commons License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Creative Commons License URL
Brief Bio