Διατάξεις, πλαισιο-θέτηση και σύγχρονος κόσμος: Μία ματιά στην σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από την ανάλυση των όρων Dispositif και Gestell

Title in english
Dispositif, Gestell and today's world
View or Download Files
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Master Thesis
Date
2023
Advisor
Γκινοσάτης, Δημήτρης
Examining Committee
Ρεντζής, Θανάσης
Μπέτσου, Βίκη
Χαρβαλιάς, Γιώργος
Αρβανίτης, Νικόλαος, 1979-
Φλώρος, Άγγελος
Αγαθόπουλος, Δημήτρης
Καββαθάς, Διονύσης
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
MA Program in Digital Arts
Keywords in english
Dispositif, Apparatus, Gestell, Enframing, Power, Knowledge, Subject, Positivity, Economy, Foucault, Heidegger, Agamben, Profanation, Biopolitics
Abstract
Στην εργασία αυτή θα στρέψουμε το βλέμμα μας σε δύο κρίσιμες έννοιες για την κριτική κατανόηση των φαινομένων του σύγχρονου κόσμου. Αρχικά, θα σταθούμε στην Φουκωική έννοια της Διάταξης (Dispositif) μέσα από το πρίσμα της ανάλυσης και διεύρυνσης του όρου που πραγματοποίησε ο Georgio Agamben[1]. Έπειτα, θα εξετάσουμε τον Χαϊντεγκεριανό όρο Πλαισιο-θέτηση (Gestell), την σχέση του με την γλώσσα, τις θετικές επιστήμες αλλά και την Διάταξη. Τέλος, θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση της παραπάνω ανάλυσης σε μια ματιά στην σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και την θέση και μορφή του ανθρώπου σε αυτή.
Abstract in english
In this work, we will focus on two critical concepts for the critical understanding of phenomena in the modern world. Firstly, we will delve into the Foucauldian concept of the Dispositif through the lens of analysis and expansion of the term carried out by Georgio Agamben. Next, we will examine the Heideggerian term Gestell (Enframing), its relationship with language, the positive sciences, and the Dispositif. Finally, we will attempt to utilize the above analysis to provide insights into contemporary reality, as well as the position and form of humanity.
Description
Creative Commons License
Attribution-NonCommercial 4.0 International
Creative Commons License URL
Brief Bio