Το δεύτερο δέρμα

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2017
Advisor
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Κανιάρη, Ασημίνα
Κονταράτος, Γιάννης, 1968-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Στις μέρες μας, η αφή αποτελεί ανεξερεύνητη φύση έναντι της όρασης. Αρκούμαστε στην οπτική διερεύνηση χωρίς να εισάγουμε οποιαδήποτε άλλη αίσθηση. Πιάνουμε χωρίς να νιώθουμε, αγγίζουμε χωρίς να προσπαθούμε να αισθανθούμε πραγματικά την ιδιαίτερη υφή του αντικειμένου ή της έτερης σάρκας και να αφουγκραστούμε τα μυστικά που η ίδια προδίδει. Σε αυτή την εργασία προσπάθεια μου, είναι να διαχωρίσω και να αναδείξω την αίσθηση της αφής απέναντι στις υπόλοιπες αισθήσεις. Πιο συγκεκριμένα επιχειρώ να ανατρέψω τη λογική, που μας θέλει να θεωρούμε την όραση, ως τη σημαντικότερη αίσθηση του ανθρώπου. Η αφή εδώ, ανθίσταται ενάντια στην “ηγεμονία” της όρασης. Όπως εξάλλου υποστήριζε ο Σωκράτης, «Η όρασης του μυαλού αρχίζει να γίνεται οξεία, όταν η όρασης των ματιών χάνει την δύναμη της». Εκτός από τη φιλοσοφία με τον Σωκράτη και στην ιστορία τέχνης συμβαίνει μια διάκριση οπτικού και απτικού τρόπου αναπαράστασης, όπου συνίσταται στη σκέψη και στα κείμενα του Alois Reigl. Ο Reigl εκτός των άλλων, αναφέρεται στην κυριαρχία του οπτικού- που μέσα από το τελικό οπτικό έργο μου προσπαθώ να ανατρέψω.
Abstract in english
Description
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio