Από το αισθητό και το αναγνώσιμο στο οπτικό

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2018
Advisor
Κουμπής, Τάκης
Λίτη, Αφροδίτη, 1953-
Χανδρής, Παντελής, 1963-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Στο θεωρητικό κείμενο που συνοδεύει το εικαστικό έργο αυτής της διπλωματικής εργασίας επιχείρησα να παρουσιάσω σκέψεις γύρω από ζητήματα τα οποία αλληλοσυνδέονται με ίσως όχι τόσο καταφανείς δεσμούς. Καθώς το εικαστικό έργο προηγήθηκε της συγγραφής αυτού του κειμένου αποφάσισα να το διαπραγματευτώ ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία από την οποία έφτασα στο έργο. Κάνοντας τα ίδια βήματα αυτή την φορά προς τα πίσω, επιχείρησα να χαρτογραφήσω γλωσσικά τόσο τις νοητικές όσο και τις κυριολεκτικές χειρονομίες του εικονοποιητικού μου μηχανισμού. Η διαπραγμάτευση του αναγνώσιμου με εικονοποιητικούς όρους δεν θα ήταν ίσως εφικτή αν δεν αντλούσε από το πεδίο του αισθητού και κυρίως όπως αυτό καθίσταται αντιληπτό ή μη, μέσα από την επανάληψη και τους γρήγορους ρυθμούς που αναγκάζουν σε μια αποσπασματική πρόσληψη της καθημερινότητας. Η γοητεία που ασκούν τα λογοτεχνικά κείμενα του Georges Perec έγκειται ακριβώς σε αυτή την ενασχόληση του με τη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή αυτού που τείνει να επαναλαμβάνεται, να εδραιώνεται ως καθημερινότητα και που ταυτόχρονα καταφέρνει να μας διαφεύγει. Διαπραγματευόμενος την απώλεια όλων όσων διαφεύγουν της προσοχής μας, μέσα από σχολαστικές καταγραφές και γλωσσικούς πειραματισμούς καταφέρνει να εκφέρεται για την απώλεια των παιδικών αναμνήσεων, των αγαπημένων προσώπων, των τόπων που μεγαλώσαμε χωρίς να ομιλεί ακριβώς γι’ αυτά.
Abstract in english
Description
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Περιέχει βιβλιογραφίες
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio