Από τη μεταφορά του δένδρου της γνώσης στο ρίζωμα

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2010
Advisor
Γκινοσάτης, Δημήτρης
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Συνοψίζοντας, στην παραπάνω μελέτη εξετάστηκε η πορεία της φιλοσοφικής επιστημονικής σκέψης από τον 16° αιώνα και μετά υπό το πρίσμα της σημασίας που λαμβάνουν οι έννοιες της ιεράρχησης και της ταξινόμησης στη συγκρότηση του οικοδομήματος της γνώσης, με αφορμή τα πρακτικά ζητήματα που αναδύθηκαν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου «Cosmic Arbor». Η αξιοποίηση των επισκέψε ων των χρηστών του διαδικτύου για την σχεδίαση ενός τρισδιάστατου μοντέλου έχει ως στόχο την πραγμάτωση μίας νέας δικτύωσής τους. Η διεύθυνση IΡ, ως στίγμα των επισκεπτών του «Cosmic Arbor» σε ένα δεδομένο δίκτυο χρηστών του διαδικτύου, καθώς και το στοιχείο της μεταβλητότητας, κατέχουν μείζονα ρόλο, δεδομένου ότι το έργο αναπτύσσεται δυναμικά διαμέσου της εξατομικευμένης κίνησης των επισκεπτών εντός των ορίων της γεωγραφίας του μορφώματος μέχρι αυτοί να συναντηθούν με κάποιον άλλο χρήστη.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 41
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio