Το ανοίκειον στην ψυχανάλυση, στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο

Title in english
Embargo lift
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2018-06
Advisor
Ξηροπαΐδης, Γιώργος, 1958-
Examining Committee
Ζήκα, Φαίη
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία φέρει ως τίτλο της «Το Ανοίκειο στην Ψυχανάλυση, την Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο». Θέμα της είναι η διερεύνηση της σύνθετης αυτής «έννοιας» μέσα από το πρίσμα του πεδίου σκέψης της ψυχανάλυσης, καθώς και η σχέση της με την Τέχνη, μέσω δύο ενδεικτικών εφαρμογών στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο. Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον μου για αυτήν την έννοια προέκυψε κατά πρώτον, από την επαφή μου με την έννοια του Υψηλού, κατά δεύτερον, από την επιθυμία μου να ερευνήσω βαθύτερα αυτήν την ιδιάζουσα εμπειρία του Ανοίκειου και κατά τρίτον, να δημιουργήσω έναν νέο διάλογο μεταξύ Ψυχανάλυσης και Τέχνης. Η μέθοδος που ακολούθησα για την έρευνα αυτή ήταν αρχικά η επισκόπηση της βασικής βιβλιογραφίας και κατ’ επέκταση η επιλογή και παρουσίαση των βασικών σημείων καθοριστικών κειμένων - δεν θα μπορούσα φυσικά να μην αφιερώσω μεγάλο μέρος στην πραγματεία του Freud. Αρχικά, θα γίνει μια μικρή αναφορά στη σύνδεση του Ανοίκειου με τη θεωρητική παράδοση του Υψηλού και του τρομακτικού, καθώς και στο σημασιολογικό κώλυμα της λέξης. Έπειτα, θα γίνει μια ενδελεχής ανάγνωση του πρώτου επίσημου δοκιμίου που γράφτηκε για το Ανοίκειο από τον ψυχίατρο Ernst Jentsch και θα παρουσιαστούν τα βασικά σημεία αυτού. Το δεύτερο σημαντικό κείμενο που αναλύεται είναι το έργο του Sigmund Freud, όπου θα παρουσιαστούν και σχολιαστούν τα κύρια επιχειρήματά του, για να ακολουθήσει έπειτα η επιλογή δύο κειμένων, του Neil Hertz και του Stanley Cavell, στα οποία γίνεται κριτική στην ανάγνωση και τα συμπεράσματα του Freud. Κάπως έτσι, το πρώτο μέρος της εργασίας που αφορά τη θεωρητική κατάρτιση για την κατανόηση του ζητήματος, κλείνει, ενώ θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος προς επίρρωση, ή και προέκτασή του πρώτου, στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν κάποια παραδείγματα από το χώρο της Αρχιτεκτονικής και του Κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, το έργο του Anthony Vidler, The Architectural Uncanny θα αποτελέσει βασική αναφορά για το χωρικό ανοίκειο, και τέλος, δύο άρθρα, το ένα για την περίπτωση του Jacques Tourneur και το άλλο για τον David Lynch, θα αναφερθούν ως πηγές για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που θέλησα να φέρω στο προσκήνιο στην Κινηματογραφική περίπτωση.
Abstract in english
Description
Περιέχει βιβλιογραφίες
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio