Εαυτόν / Εαυτών

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2018-06
Advisor
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Κονταράτος, Γιάννης, 1968-
Χανδρής, Παντελής, 1963-
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Στη θεωρητική μου εργασία παρουσιάζονται τρεις σπονδυλωτές αναγνώσεις. Επιθυμία μου, η κάθε ανάγνωση να κάνει ορατή την πτυχή των άλλων δύο. Στην πρώτη ανάγνωση -Προλεγόμεναπροσδιορίζεται μια βιογραφική γραμμή του έργου. Στη δεύτερη, παρουσιάζεται η διαδικασία και η σχέση του ιδίου με το έργο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του. Στην τελευταία ανάγνωση, το κείμενο παίρνει τη μορφή αφηγήματος. Πρόκειται για μια προσπάθεια που ενεργοποιεί τις παραπάνω αναγνώσεις με μια προσωπική προσέγγιση, ένα διάλογο Εαυτόν καί Εαυτών. Το εικαστικό έργο αναπτύσσεται ως μια προσπάθεια του εαυτού να βρει τη θέση του στον κόσμο. «Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας στη θέση του υποκειμένου το οποίο προσπαθεί να βρειτο δρόμο του στον κόσμο. Το υποκείμενο αντιδρά μόνο στην εμπειρία του, και η εμπειρία του δεν είναι όλα όσα θα έβρισκε ίσως ένας εντελώς αντικειμενικός παρατηρητής στο κομμάτι του κόσμου που αναλογεί στο άτομο, αλλά μόνο ό,τι το ίδιο το υποκείμενο βρίσκει για τον εαυτό του. Το έργο έχει την αξία να αφηγείταιτη ζωή μου. Είναι αποτέλεσμα μιας ανάγκης αναδιοργάνωσης του Εαυτού(μου), μιας ανάγκης να ξεκαθαρίσει πολλά από κείνα που θεωρεί ασαφή ή ακατανόητα. Προέκυψε μέσα από την επαναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αρθρωνόταν εικαστικά στο παρελθόν αλλά και του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε η ίδια η ζωή μου. Η αλλαγή στην καθημερινότητα μου με βοήθησε να εισέλθω σε μια συλλογική διαδικασία που αποδείχθηκε θεραπευτική.
Abstract in english
Description
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio