Μια περιήγηση στις αβεβαιότητες του διαδικτύου

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2008
Advisor
Examining Committee
Σαντοριναίος, Μάνθος, 1954-
Γκινοσάτης, Δημήτρης
Ζήκα, Φαίη
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Στη μηχανική θεωρία του Νεύτωνα βασιλεύει η απόλυτη αιτιοκρατία. Κάθε αίτιο έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο αν είναι γνωστές οι αρχικές συνθήκες μπορεί να προβλεφθεί. Η κλασσική αυτή θεωρία άρχισε να υπονομεύεται στις αρχές του εικοστού αιώνα με την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg η οποία αντιστέκεται στο «δαίμονα» του Laplace. Όσον αφορά στη θεωρία της πληροφορίας που εδραιώθηκε στα χρόνια του πολέμου, η αιτιοκρατία δέχθηκε ένα ακόμη πλήγμα. Οι Wiener και Shannon αναγνώρισαν ότι το μήνυμα δεν είναι ένα απλό γεγονός, ένα γράμμα σε μια σελίδα ή ένα στίγμα σε μια οθόνη, αλλά μια πληροφορία που συνδέεται με την έννοια της αβεβαιότητας και του θορύβου κατά τη μετάδοσή της μέσω ενός διαύλου επικοινωνίας. Στο μοντέλο του Shannon, ο ακροατής βρίσκεται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά με τη μεταδιδόμενη πληροφορία και η εντροπία είναι ο δείκτης αυτής της αβεβαιότητας. Ο Wiener που εργάστηκε πάνω στο πρόβλημα της πρόβλεψης, είδε ότι τα έμβια όντα και οι μηχανές λειτουργούν πολύπλοκα αλλά ταυτόχρονα σταθερά μέσω του μηχανισμού της αυτορρύθμισης. Έτσι, εισήχθη η θεωρία της Κυβερνητικής ως μια επιστήμη του ελέγχου όπου οι μηχανές λαμβάνουν αποφάσεις ώστε να δημιουργείται γύρω τους μια τοπική ζώνη οργάνωσης σ’ έναν κόσμο του οποίου η γενική τάση είναι να αποδιοργανώνεται. Εξάλλου, η επικοινωνία και ο έλεγχος ανήκουν στην ουσία της εσώτερης ζωής του ανθρώπου, όπως ανήκουν και στην κοινωνική του ζωή.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 35-37
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio