Ο θάνατος στη Βενετία του Luchino Visconti

Title in english
Embargo lift
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2016-07
Advisor
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Examining Committee
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Πούλος, Παναγιώτης, 1954-
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Abstract
Τα ζητήματα που μπορεί να σχετίζονται με την ταινία του Βισκόντι, Θάνατος στη Βενετία είναι σαφώς περισσότερα από αυτά, με τα οποία καταπιάστηκε η παρούσα εργασία. Εντούτοις, το κριτήριο, βάσει του οποίου έγινε η επιλογή των θεματικών, και κατά συνέπεια των μερών αυτού του κειμένου, αφορά στην ίδια του την απεύθυνση, που δεν είναι άλλη από το Τμήμα στο οποίο εκπονήθηκε. Είναι κατ’ επέκταση καθοριστικό πως μια εργασία που εκπονείται στα πλαίσια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών θα δώσει έμφαση στα ζητήματα που άπτονται της κινούμενης, εν προκειμένω, εικόνας, καθώς και στους όρους συγκρότησής της μέσα στο ιστορικό περιβάλλον που τη γεννάει. Ένας ακόμη λόγος που ενδεχομένως εξηγεί τις επιλογές που έγιναν τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενο του παρόντος κειμένου σχετίζεται με το επιστημονικό υπόβαθρό μου, που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τα επιστημονικά αντικείμενα που εξετάζονται στο προαναφερθέν Τμήμα. Χαρακτηριστικά, το ζήτημα της μουσικής -που έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας πολλών μελετητών της εν λόγω ταινίας- δεν μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να προσεγγιστεί επαρκώς στο πλαίσιο αυτού του κειμένου. Προκειμένου, όμως, να αντισταθμιστεί αυτή η πιθανά επιλεκτική προσέγγιση της ταινίας έστρεψα το ενδιαφέρον μου σε μια συγκριτική μελέτη της εικόνας του Θανάτου στη Βενετία με άλλες εικόνες, προερχόμενες από τη ζωγραφική παράδοση.
Abstract in english
Description
Περιέχει βιβλιογραφίες
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio