Η σχέση με τον εαυτό : επιτελέσεις, μετρήσεις, λογοδοτήσεις

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2013
Advisor
Ναυρίδης, Νίκος, 1958-
Ξαγοράρης, Ζάφος, 1963-
Ρίκου, Ελπίδα
Examining Committee
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Συνολικά στη δουλειά μου έχω δούλεψα με τη μεταφορά· οι μεταφορές αναδεικνύουν και κάνουν κατανοητές ορισμένες πτυχές της εμπειρίας μας. Μια δεδομένη μεταφορά μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να αναδειχτούν και να οργανωθούν συνεκτικά συγκεκριμένες πτυχές μιας εμπειρίας. «Οι μεταφορές μπορούν να δημιουργήσουν τις πραγματικότητες μας, και ιδιαίτερα τις κοινωνικές πραγματικότητες. Επιπλέον, μια μεταφορά μπορεί να είναι οδηγός για μελλοντική δράση. Μια τέτοια δράση θα ταίριαζει στη μεταφορά, κάτι τέτοιο με τη σειρά του θα εντείνει την ισχύ και τη συνοχή της μεταφοράς.»
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 35-36
Θεωρητικό σκέλος Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio