Species : O λυγμός της γης … μετατονισμένος

Title in english
Species: The sob of the earth … metatonised
View or Download Files
Embargo lift
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2022
Advisor
Τρανός, Νίκος
Examining Committee
Studio Director
Τρανός, Νίκος
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Γλυπτικής - Sculpture Division
Category
Εγκατάσταση
Performance
Master of Arts Program
Keywords in english
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο SPECIES «O λυγμός της γης … μετατονισμένος», είναι μια εγκατάσταση στο χώρο που αφορμάται από στοιχεία βιωμένης προσωπικής εμπειρίας και συγκεράζει αρχέγονα υλικά με την οπτικοποιημένη αφήγηση, την ηχητικότητα και τον εννοιολογικό στοχασμό. Είναι φτιαγμένη από ύλη, η οποία συνεργάζεται με την συγκεκριμένη ηχητική σύνθεση, διαμορφώνοντας ένα ιδιόμορφο οπτικοακουστικό αποτύπωμα. Ειδικότερα, η στάχτη, ως αποτέλεσμα και υπόλειμμα της καύσης ενός υλικού, είναι το θεματικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση και η οποία συλλέχθηκε από δασικές περιοχές, που αλώθηκαν από την μανία της πύρινης λαίλαπας, τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Τα δύο sound sequences, είναι οι ήχοι που καταγράφηκαν και διαμορφώνουν ηχητικό τοπίο, με σκοπό την διείσδυση του ρυθμού στο μυαλό. Οι ήχοι αυτοί παρότι φτιαγμένοι από ανθρώπινο χέρι, διέπονται από κάτι απόκοσμο και μυστηριώδες. Οι ανωτέρω ηχητικές ακολουθίες αποτυπώνονται με στάχτη πάνω σε χαρτί που δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη ανακυκλωμένα χαρτιά με διακηρύξεις και φυλλάδια για την «προστασία των δασών». Ο διαμορφωμένος λοιπόν χώρος, σκηνικό σε δεδομένη χρονική στιγμή, επιθυμεί να βάλει τον θεατή να κάνει την αυτοκριτική του, πώς και τι έχει πράξει για να αποτρέψει ή πώς επιμελώς αδιαφορεί για το παγκόσμιο έγκλημα που συντελείται, της συρρίκνωσης δηλαδή των δασών του πλανήτη, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον μας και επιδιώκει αφηγηματικά να καταγγείλει την παγκόσμια υποκρισία, για την μη διαφύλαξή τους. Η εγκατάσταση αποπνέει τη δική της ενέργεια καθώς και έναν μετατονισμό, μια γείωση που ανταποκρίνεται σε ένα εντελώς σύγχρονο αίσθημα, συγκεκριμένου και απτού, την αναγκαιότητα προστασίας της φύσης που μας τρέφει. Απαιτεί γενναία και ανυποχώρητη υπακοή στους θείους νόμους της φύσης για να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές αυτό που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες.
Abstract in english
The present thesis entitled SPECIES «The sob of the earth … metatonised», is an installation in space that is evoked by elements of lived personal experience and combines primal materials with visual narrative, sonority and conceptual reflection. It is made of matter, which cooperates with the specific sound composition, shaping a peculiar audio-visual impression. Particularly, ashes, as a result and residue of the burning of a material, is the thematic material used for the installation and which was collected from forest areas, which were destroyed by the rage of the fiery flame, in recent years in Greece. The two sound sequences are the sounds that were recorded and form a sound landscape, in order to penetrate the rhythm in the mind. These sounds, although made by human hands, are governed by something eerie and mysterious. The above sound sequences are imprinted with ashes on paper created by the artist, using as raw material recycled papers with declarations and leaflets for the "protection of forests". So the shaped space, set at a given time, wants to make the viewer do his self-criticism, how and what he has done to prevent or how he is diligently indifferent to the global crime that is taking place, the shrinking of the planet's forests, with that this implies for our future and narratively seeks to denounce global hypocrisy, for their non preservation. The installation exudes its own energy as well as a metatonicity, a grounding that responds to a completely modern feeling, concrete and tangible, the need to protect nature that feeds us. It requires brave and unyielding obedience to the divine laws of nature in order to bequeath to future generations what the previous ones have handed down to us.
Description
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio
Ο Jimmy Chitas (Δημήτριος Χύτας) (3 Μαΐου 1968) γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σπούδασε τη δασική επιστήμη και εργάζεται στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Εισήχθη το έτος 2016 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αποφοίτησε το 2022, από το Α’ Εργαστήριο Γλυπτικής. Στην πορεία διαμόρφωσής του ως εικαστικού-καλλιτέχνη, εμπλέκεται δημιουργικά με τον όγκο, την πλαστική, τις δυνατότητες που έχουν τα υλικά όπως ο πηλός, το τσιμέντο, το μέταλλο, το κερί, το ύφασμα. Η κύρια κατεύθυνσή του είναι η γλυπτική, τον ενδιαφέρει όμως και η χαρακτική, η οποία τον διατηρεί σε επαφή με το σχέδιο και το χρώμα, καθώς και η κεραμική για το ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.