Αυτοποιητική μηχανή

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2008
Advisor
Σαντοριναίος, Μάνθος, 1954-
Ζουρούδης, Δ.
Ραφτόπουλος, Φώτης
Σωτήρχος, Σταύρος
Καλφαγιάννης, Μ.
Examining Committee
Πούλος, Παναγιώτης, 1954-
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Το τελευταίο έργο του Μ. Duchamp, το «Etant Donnes» (Δεδομένα είναι...), αποτελεί σημείο αφετηρίας για την παρούσα θεωρητική εργασία όπως και για την ανεξάρτητη πρακτική πτυχιακή εργασία. Σε αναλογία με το αυτοποιητικό συστημικό μοντέλο σκέψης επιλέγονται δύο κεντρικά στοιχεία του έργου τα οποία έχουν ιδιαίτερη μεθοδολογική αξία: το εντός, δηλαδή το ίδιο το έργο και το εκτός, δηλαδή το περιβάλλον του έργου. Με άλλα λόγια, πρώτον το έργο ως σύστημα στην υλική του υπόσταση (το οποίο στην περίπτωση του 'Etant Donnes δεν είναι προσβάσιμο για τον θεατή) και δεύτερον τον θεατή με την περιορισμένη οπτική γωνία του (η οποία στο 'Etant Donnes αποτελείται από μία μικρή σχισμή σε μία ξύλινη πόρτα). Στο πλαίσιο της αυτοποιητικής θεωρίας ο θεατής/παρατηρητής έρχεται αντιμέτωπος με τυφλά σημεία στην όρασή του και στην ευρύτερη γνώση του, συνεπώς βλέπει ότι δεν βλέπει. Παράλληλα, το έργο ως υλική κατασκευή αποκαλύπτεται ως μία διάταξη αντικειμένων, ή δίκτυο σχέσεων ενός συστήματος κλειστού και άγνωστου για τον θεατή. Συνεπώς τα δύο κύρια τμήματα της εργασίας αφορούν τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας ενός έμβιου ή μηχανικού συστήματος και τον ρόλο του παρατηρητή που εξερευνά αυτή την λειτουργία.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 40
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio