Γέλασε, δεν υπάρχει καμμία χρήση

Title in english
laughed, there's no use trying
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2014-07
Advisor
Κουμπής, Τάκης
Examining Committee
Τερζόγλου, Νικόλαος - Ίων
Ξαγοράρης, Ζάφος, 1963-
Χριστάκης, Αναστάσιος, 1947-
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)
Keywords in english
Abstract
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί σύνθεση των χαρακτηριστικότερων όψεων του υλικού που προέκυψε από την θεωρητική έρευνα για το έργο, ως σύνολο και ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Συνίσταται από ένα γραπτό, το οποίο κατασκευάζει έναν κόσμο που διεκδικεί μια αυτοτέλεια, και τις υποσημειώσεις, οι οποίες οριακά εξηγούν την προέλευσή του. Σε αυτές γίνεται αναφορά σε κείμενα φιλοσόφων, Θεωρητικών της τέχνης, καλλιτεχνών, με συναφές ως προς το έργο περιεχόμενο. Πολλά από αυτά παραθέτονται χωρίς σχολιασμό, αυτό γίνεται είτε επειδή η σύνδεση είναι προφαιής, είτε διότι ο σχολιασμός τους δεν εμπίπτει στα ζητούμενα του παρόντος. Ο στόχος μιας τέτοιου τύπου αντιμετώπισης της απαιτούμενης θεωρητικής εργασίας είναι να προσεγγίσει τον λόγο με τρόπο συνεκτικό με εκείνον του εικαστικού έργου, και να χειριστεί με τη δυνατή συνέπεια ένα θεωρητικό πεδίο δύσκολα επεξεργάσιμο
Abstract in english
Description
Θεωρητικό σκέλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio