Η έννοια του βλέμματος

Title in english
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2006
Advisor
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Examining Committee
Δασκαλοθανάσης, Νίκος, 1961-
Κόκκας, Β.
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
Keywords in english
Abstract
Η έννοια του βλέμματος, πολύπλοκη, αμφιλεγόμενη και αινιγματική, απασχόλησε φιλόσοφους, ιστορικούς της τέχνης και θεωρητικούς γενικότερα κυρίως από τον 20° αιώνα και μετά. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις που έχουν γίνει πάνω στο βλέμμα είναι πολλές και διαφόρων κατευθύνσεων. Δεδομένου του αδύνατου της παρουσίασης του συνόλου των κατευθύνσεων, η εργασία αυτή θα περιοριστεί σε εκείνες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το καλλιτεχνικό έργο που πρόκειται να παρουσιαστεί. Πιο συγκεκριμένα: Στο πρώτο μέρος, υπάρχει μία εκτενής αναφορά στις θεωρίες του φεμινισμού, της ψυχανάλυσης και στην κοινωνική θεωρία. Στη συνέχεια προτείνεται η σχέση της έννοιας του βλέμματος με την έννοια της αυτοσυνείδησης, στα πλαίσια της τέχνης ως μιας διαδικασίας αφύπνισης, με αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα στην ιστορία της τέχνης. Στο δεύτερο μέρος, μέσα από την αναλυτική περιγραφή του καλλιτεχνικού έργου, προβάλλεται μια απόπειρα έρευνας του βλέμματος μέσα από την ίδια την καλλιτεχνική πράξη.
Abstract in english
Description
Βιβλιογραφία: σ. 32-33
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio